Bán chung cư Điện Lực số 1 Ngụy Như Kom Tum
Bán các căn hộ sau: tất cả đều bao tên
1. 2308 DT: 81m2 Giá: 28,2tr/m2
2. 1602 DT: 103,7m2 Giá: 28.6tr/m2
3. 2101 DT:103,7m2 Giá: 28,6tr/m2
4. 2202 DT: 103,7m2 Giá: 28,6tr.m2
5. 2205 DT: 100,6m2 Giá: 28,6tr/m2
6. 2206 DT: 132,2 m2 Giá: 28,6tr/m2
7. 1703 DT: 97 m2 Giá: 28.7tr/m2
8. 1702 DT: 103.7m2 Giá: 28.5tr/m2
9. 1705 DT 100,6m2 Giá:28.5 tr/m2
10. 1613 DT: 89m2 Giá: 28.9tr.m2
Mọi thông tin liên hệ Ms: Trang 0917498361