Core i3- 2330M - VGA intel
                  K43E-VX351
nâu bóng
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
Intel
GMA HD
14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 10,790,000 Còn hàng K43E-VX352
nâu sần
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
Intel
GMA HD
14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 10,790,000 Còn hàng K43E VX355
xanh đậm
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
Intel
GMA HD
14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 10,790,000 Còn hàng K43E-VX356
đỏ
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
Intel
GMA HD
14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 10,790,000 Còn hàng K43E-VX359
hồng
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
Intel
GMA HD
14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 10,790,000 Còn hàng K43E-VX360
xanh lá cây
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
Intel
GMA HD
14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 10,790,000 Còn hàng K43E-VX363
vàng
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
Intel
GMA HD
14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 10,790,000 Còn hàng K43E-VX425
trắng
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
Intel
GMA HD
14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 10,790,000 Còn hàng Core i5- 2430M - VGA intel                   K43E-VX489
nâu bóng
Intel Core i5 2430M
2.4Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
Intel
GMA HD
14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 12,790,000 Còn hàng K43E-VX491
đỏ
Intel Core i5 2430M
2.4Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
Intel
GMA HD
14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 12,790,000 Còn hàng                       K43E-VX544 Intel Core i5 2430M
2.4Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
640GB
SATA 5400
Intel
GMA HD
14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 13,050,000 Còn hàng K43E-VX546 Intel Core i5 2430M
2.4Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
640GB
SATA 5400
Intel
GMA HD
14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 13,050,000 Còn hàng Core i3- 2330M - VGA GeFoce 1G                   K43SJ-VX462
nâu bóng
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
 GeForce 520M with 1GB  14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 11,950,000 Còn hàng K43SJ-VX465
nâu sần
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
 GeForce 520M with 1GB  14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 11,950,000 Còn hàng                       K43SJ-VX641
nâu bóng
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
4GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
 GeForce 520M with 1GB  14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 12,590,000 Còn hàng K43SJ-VX642
nâu sần
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
4GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
 GeForce 520M with 1GB  14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 12,590,000 Còn hàng K43SJ-VX643
đỏ
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
4GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
 GeForce 520M with 1GB  14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 12,590,000 Còn hàng                       K43SJ-VX723
nâu bóng
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
640GB
SATA 5400
 GeForce 520M with 1GB  14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 12,550,000 Còn hàng K43SJ-VX724
Màu trắng
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
640GB
SATA 5400
 GeForce 520M with 1GB  14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 12,550,000 Còn hàng K43SJ-VX540
nâu chìm
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
640GB
SATA 5400
 GeForce 520M with 1GB  14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 12,550,000 Còn hàng K43SJ-VX541
đỏ
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
640GB
SATA 5400
 GeForce 520M with 1GB  14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 12,550,000 Còn hàng Core i5- 2430M - VGA GeFoce 1G                   K43SJ-VX463
nâu bóng
Intel Core i5 2430M
2.4Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
 GeForce 520M with 1GB  14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 13,450,000 Còn hàng K43SJ-VX464
nâu sần
Intel Core i5 2430M
2.4Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
 GeForce 520M with 1GB  14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 13,450,000 Còn hàng K43SJ-VX467
xanh đậm
Intel Core i5 2430M
2.4Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
 GeForce 520M with 1GB  14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 13,450,000 Còn hàng K43SJ-VX469
đỏ
Intel Core i5 2430M
2.4Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
 GeForce 520M with 1GB  14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 13,450,000 Còn hàng K43SJ-VX470
hồng
Intel Core i5 2430M
2.4Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
 GeForce 520M with 1GB  14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 13,450,000 Còn hàng K43SJ-VX473
xanh lá
Intel Core i5 2430M
2.4Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
 GeForce 520M with 1GB  14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 13,450,000 Còn hàng K43SJ-VX474
vàng
Intel Core i5 2430M
2.4Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
 GeForce 520M with 1GB  14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 13,450,000 Còn hàng K43SJ-VX548
trắng
Intel Core i5 2430M
2.4Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
 GeForce 520M with 1GB  14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 13,450,000 Còn hàng Core i3- 2330M - VGA  2G                   K43SA-VX091
nâu bóng
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
4GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
ATI  HD 6730
2GB 
14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 13,990,000 Còn hàng K43SA-VX092
nâu chìm
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
4GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
ATI  HD 6730
2GB 
14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 13,990,000 Còn hàng Core i7- 2670M - VGA  2G                   K43SA-VX029 Intel Core i7 2670M
2.2Ghz / 3MB
4GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
ATI  HD 6730
2GB 
14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 18,690,000 Còn hàng K43SA-VX030 Intel Core i7 2670M
2.2Ghz / 3MB
4GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
ATI  HD 6730
2GB 
14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 18,690,000 Còn hàng ASUS K SERIES 15 INCH Intel Pentium P950 - VGA Intel                   K53E-SX542
nâu sần
Intel Pentium B950
2.1Ghz / 2MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
Intel
GMA HD
15.6 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 9,090,000 Còn hàng K53E-VX541
nâu bóng
Intel Pentium B950
2.1Ghz / 2MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
Intel
GMA HD
15.6 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 9,090,000 Còn hàng Core i3 - 2330M - VGA Intel                   K53E-SX545
nâu sần
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
Intel
GMA HD
15.6 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 10,790,000 Còn hàng K53E-SX546
nâu sần
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
Intel
GMA HD
15.6 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 10,790,000 Còn hàng                       K53E-SX673
nâu sần
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
4GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
Intel
GMA HD
15.6 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 11,190,000 Còn hàng K53E-VX672
nâu bóng
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
4GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
Intel
GMA HD
15.6 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 11,190,000 Còn hàng Core i5 - 2430M - VGA Intel                   K53E-SX690 Intel Core i5 2430M
2.4Ghz / 3MB
4GB
DDR3 1333
640GB
SATA 5400
Intel
GMA HD
15.6 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 12,890,000 Còn hàng K53E-SX691 Intel Core i5 2430M
2.4Ghz / 3MB
4GB
DDR3 1333
640GB
SATA 5400
Intel
GMA HD
15.6 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 12,890,000 Còn hàng ASUS K SERIES 15inch VGA RỜI                   K53SC-SX558
nâu chìm
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
 GeForce
520M with 1GB 
15.6 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 12,490,000 Còn hàng                       K53SC-SX300
nâu chìm
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
640GB
SATA 5400
 GeForce
520M with 1GB 
15.6 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 12,690,000 Còn hàng K53SC-SX559
nâu bóng
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
640GB
SATA 5400
 GeForce
520M with 1GB 
15.6 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 12,690,000 Còn hàng                       K53SV SX845
nâu bóng
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
4GB
DDR3 1333
640GB
SATA 5400
 GeForce
540M with 2GB 
15.6 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 13,590,000 Còn hàng K53SV - SX846
nâu CHÌM
Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
4GB
DDR3 1333
640GB
SATA 5400
 GeForce
540M with 2GB 
15.6 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 13,590,000 Còn hàng                       K53SC-SX157
nâu sần
Intel Core i5 2430M
2.4Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
 GeForce
520M with 1GB 
15.6 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 13,790,000 Còn hàng K53SC-SX156
nâu bóng
Intel Core i5 2430M
2.4Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
 GeForce
520M with 1GB 
15.6 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 13,650,000 Còn hàng                       K53SC-SX155
nâu bóng
Intel Core i5 2430M
2.4Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
640GB
SATA 5400
 GeForce
520M with 1GB 
15.6 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 13,650,000 Còn hàng K53SC-SX560
nâu sần
Intel Core i5 2430M
2.4Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
640GB
SATA 5400
 GeForce
520M with 1GB 
15.6 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 13,750,000 Còn hàng                       K53SV-SX547
nâu sần
Intel Core i5 2430M
2.4Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
 GeForce
540M with 2GB 
15.6 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 14,990,000 Còn hàng K53SV-SX546
nâu bóng
Intel Core i5 2430M
2.4Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
500GB
SATA 5400
 GeForce
540M with 2GB 
15.6 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 14,990,000 Còn hàng                       K53SV-SX551
nâu sần
Intel Core i5 2430M
2.4Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
640GB
SATA 5400
 GeForce
540M with 2GB 
15.6 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 15,150,000 Còn hàng K53SV-SX850
nâu bóng
Intel Core i5 2430M
2.4Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
640GB
SATA 5400
 GeForce
540M with 2GB 
15.6 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 15,150,000 Còn hàng N43SL - Thiết kế bởi ca sĩ châu kiệt luân N43SL-V2G-VX265
đỏ
Intel Core i5 2430M
2.4Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
750GB
SATA 5400
 GeForce
540M with 2GB 
15.6 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 18,390,000 Còn hàng N43SL-V2G-VX266
vàng
Intel Core i5 2430M
2.4Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
750GB
SATA 5400
 GeForce
540M with 2GB 
15.6 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 18,390,000 Còn hàng ASUS X SERIES 14 INCH X44H - VX061 Intel Core i3 2310M
2.1Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
320GB
SATA 5400
Intel
GMA HD
14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 0 Còn hàng X44H - VX038 Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
320GB
SATA 5400
Intel
GMA HD
14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 9,950,000 Còn hàng X44HY - VX041 Intel Core i3 2330M
2.2Ghz / 3MB
2GB
DDR3 1333
320GB
SATA 5400
ATI Radeon HD 5470  14.1 inch 6 cell PC Dos 24 Tháng 11,650,000 Còn hàng
số 43 ngõ 117 thái hà – đống đa – hà nội
sdt: 04.3538.1091  -  hotline: 0904 276 575
chuyên cung cấp các loại may tinh xach tay chính hang với giá rẻ nhất.
CAM KẾT
GIÁ KHÔNG THỂ TỐT HƠN
HÀNG CHÍNH HÃNG BẢO HÀNH HÃNG
15 NGÀY ĐỔI MỚI, BẢO TRÌ MIỄN PHÍ TRỌN ĐỜI SẢN PHẨM