- Thiết kế điện nước trong tòa nhà, quy hoạch đô thị
- Thiết kế M&E hệ thống điện , thiết kế hệ thống cơ điện
Trung tâm đào tạo điện tử -Tự động hóa – Cơ khí – CNTT TOPEUD Hà Nội

Thông tin chi tiêt khóa học: "Thiết Kế - Tính Toán Điện Trong Hệ Thống M&E
http://topedu.com.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Cac-chuong-trinh-dao-tao-tai-TOPEDU/Thiet-Ke-Dien-Hop-Chuan-43
Liên hệ Mr Mạnh: 0987 834 312
Khóa học trang bị kiến thức và kỹ năng thiết kế điện dân dụng, công nghiệp theo các tiêu chuẩn trong và ngoài nước cho học viên.
Ø Học viên làm được gì sau khóa học:
Sau khi kết thúc môn học này, học viên có thể:
- Trang bị kiến thức và kỹ năng thiết kế điện theo các tiêu chuẩn trong và ngoài nước cho các đối tượng:
Ø Đối tượng :

- Các kỹ sư, tư vấn hệ thống điện & điện nhẹ trong công ty tư vấn xây dựng, ban quản lý dự án
- Các tư vấn giám sát thống điện & điện nhẹ
- Các kỹ sư điện mới ra trường
- Các sinh viên đang học chuyên ngành hệ thống điện trong trường từ năm thứ
- Các sinh viên cao đẳng ngành hệ thống điện đang học trong trường từ năm thứ


Nội dung khóa học mới update:


NỘI DUNG KHÓA HỌC
Thời lượng (giờ)
PHẦN 1
TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ ĐIỆN TRONG HỆ THỐNG M&E
VÀ CÁC TCXDVN MỚI NHẤT
Yêu cầu: Giới thiệu tổng quan về các hệ thống điện và điện nhẹ trong dân dụng và công nghiệp. Học viên năm bắt được lý thuyết của hệ thống điện &điện nhẹ trong dân dụng và công nghiệp các vấn đề sau:
1.Hệ thống điện ( điện nặng, điện chiếu sáng, điện điều hòa)
2.Hệ thống điện nhẹ ( điện thoại, internet, tivi, camera, âm thanh)
3.Hệ thống điện điều hòa không khí và thông gió
4.Hệ thống chống sét
5.Hệ thống nối đất chống sét, tủ điện
1.Các tiêu chuẩn thiết kế hệ thống cung cấp điện trong dân dụng và công nghiệp
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH VÀ CÔNG NGHIỆP
- TCVN 7447:2005-2010: Hệ thống lắp đặt điện của các Toà nhà;
- TCXDVN 394: 2007: Thiết kế lắp đặt Trang thiết bị điện trong các Công trình Xây dựng - Phần an toàn điện;
- QCVN QĐT-8: 2010/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp;
- TCXDVN 263:2002: Lắp đặt cáp và dây điện cho các Công trình công nghiệp;
- TCXDVN 319:2004: Lắp đặt hệ thống nối đất Thiết bị cho các Công trình Công nghiệp;
- TCVN 7114-1,3:2008: Chiếu sáng nơi làm việc trong nhà, Chiếu sáng an toàn và bảo vệ ngoài nhà;
- TCXDVN 253:2001: Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các Công trình Công nghiệp;
- TCXDVN 333:2005:Chiếu sáng nhân tạo Bên ngoài các Công trình Công cộng và Kỹ thuật Hạ tầng Đô thị;
- TCXDVN 259:2001: Chiếu sáng nhân tạo Đường, Đường phố, Quảng trường đô thị;
- TCXDVN 46:2007: Chống sét cho các Công trình Xây dựng;
- TCN 68-174:2006: Quy phạm Chống sét và Tiếp đất cho các Công trình Viễn thông;
- 11 TCN 18-21: 2006: Quy phạm Trang bị Điện.
* Đối chiếu với các Tiêu chuẩn Quốc tế
- IEC 60364: 2005-2009: Electrical Installations of Buildings của Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế IEC.
- IEE Wiring Regulations, 17th Edition (BS 7671:2008) của Hội Kỹ thuật Công nghệ IET và Viện Tiêu chuẩn Anh BSI
2.Ứng dụng các loại dây dẫn, cáp điện, thiết bị bảo vệ.
3.Cách tính toán và lựa chọn, kiểm tra dây dẫn, thiết bị bảo vệ.
4.Cách tính toán chiếu sáng, chống sét nối đất.
5.Cách tính toán lựa chọn thiết bị điện nhẹ (điện thoại, internet, tivi camera, âm thanh).
TRÌNH BÀY CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN ĐIỆN
1.Tính toán phụ tải điện
2.Phân nhóm phụ tải
3.Chọn cáp và dây dẫn
4.Chọn CB, RCD, ELCB,…
5.Chọn tủ phân phối điện
6.Chọn máy biến áp
7.Tính toán bù
8.Chọn các thiết bị bảo vệ, điều khiển, đo lường, cảnh báo
9.Tính toán chiếu sáng dân dụng và công nghiệp
10.Tính toán và thiết kế hệ thống bảo vệ chống sét toàn diện theo công nghệ hiện đại
11.Tính toán và thiết kế hệ thống nối đất
2,5h
PHẦN 2
THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN KHU QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
Những ký hiệu chuẩn quốc tế về bản vẽ thi công hạng mục công trình điện
Hướng dẫn sử dụng phần mềm : DIALUX,ECODIAL,BENJI

1. Khái quát chung các dự án cấp điện khu quy hoạch đô thị
2. Tổng thể mặt bằng quy hoạch đô thị tỉ lệ 1/500
3. Các căn cứ thiết kế quy hoạch đô thị quyết định phê duyệt khu quy hoạch đô thị của UBND Tỉnh ,Thành Phố và các cơ quan có liên quan.
4. Các tiêu chuẩn thiết kế : TCXDVN, IEC...
Tính toán thiết kế
1. Các công thức tính toán thiết kế
2. Lập bảng tính và tạo dữ liệu trên ECXEL
3. Nội dung thuyết minh tính toán và cấu tạo bản vẽ thi công
Thực hành thiết kế hạng mục cấp điện trong khu quy hoạch đô thị
1. Thiết kế cấp điện động lực kiểm tra nội dung thiết kế bằng phần mềm ecodial
2. Thiết kế cấp điện chiếu sáng giao thông trong khu quy hoạch kiểm tra nội dung thiết kế bằng phần mềm dialux
3. Thiết kế hệ thống mạng thông tin và chống sét
Một số dự án thực hiện trong khóa học:
1. Thiết kế hệ thống cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng khu đô thị mới: TT ME – GIA VIỄN – TP NINH BINH
2. Thiết kế hệ thống cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng khu đô thị mới: Bắc An Khánh
12.5h
PHẦN 3
THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
Khái quát chung cấp điện nhà máy
1. Tổng thể mặt bằng nhà máy
2. Các căn cứ thiết kế cấp điện nhà máy
3. Quyết định phê duyệt khu quy hoạch đô thị của UBND Tỉnh ,Thành Phố và các cơ quan có liên quan.
4. Các tiêu chuẩn thiết kế : TCXDVN, IEC...
Tính toán thiết kế
1. Các công thức tính toán thiết kế
2. Lập bảng tính và tạo dữ liệu trên ECXEL
3. Nội dung thuyết minh tính toán và cấu tạo bản vẽ thi công
Thực hành thiết kế hạng mục cấp điện trong nhà máy
1. Thiết kế trạm biến áp trung gian và tà máy trạm biến áp phân xưởng kiểm tra nội dung thiết kế bằng phần mềm ecodial.
2. Thiết kế cấp điện động lực cho phân xưởng và toàn bộ nhà máy kiểm tra nội dung thiết kế bằng phần mềm ecodial
3. Thiết kế cấp điện chiếu sáng giao thông toàn bộ nhà máy nội dung thiết kế bằng phần mềm dialux
3. Thiết kế trạm biến áp
4. Thiết kế hệ thống mạng thông tin và phòng cháy chữa cháy .
5. Thiết kế chống sét sửa dụng phần mềm BENJI
6. Thiết kế sơ đồ mặt bằng hố ga điện.
Một số dự án thực hiện trong khóa học:
1. Công trình nhà máy xích líp Đông Anh
2. Công trình nhà máy dệt HANOSIMEX
12.5h
PHẦN 4
THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN DÂN DỤNG

Khái quát chung cấp điện nhà dân dụng
1. Khái quát chung cấp điện cho các tòa nhà văn phòng, chung cư cao cấp , bệnh viện ,trường học
2. Các căn cứ thiết kế cấp điện dân dụng
3. Các tiêu chuẩn thiết kế : TCXDVN, IEC...
4. Quy phạm trang bị điện
5. Tiêu chuẩn lắp đặt thiết bị điện...
Tính toán thiết kế
1. Các công thức tính toán thiết kế
2. Lập bảng tính và tạo dữ liệu trên ECXEL
3. Nội dung thuyết minh tính toán và cấu tạo bản vẽ thi công
Thực hành thiết kế hạng mục cấp điện trong tòa nhà dân dụng
1. Thiết kế chiếu sáng trong phòng , ngoài nhà , cầu thang.... kiểm tra nội dung thiết kế bằng phần mềm dialux
2. Thiết kế cấp điện động lực kiểm tra nội dung thiết kế bằng phần mềm ecodial
3. Thiết kế cấp điện chiếu sáng giao thông nội bộ sân vườn kiểm tra nội dung thiết kế bằng phần mềm dialux
3. Thiết kế trạm biến áp
4. Thiết kế hệ thống mạng thông tin và chống sét.
5. Thiết kế hệ thống camera và âm thanh.
6. Thiết kế hệ thống báo cháy tự động.
7.Các tiêu chuẩn thiết kế và các bảng biểu tra cứu
Một số dự án thực hiện trong khóa học:
1. Chung cư 21 tầng LICOGI
2. Tòa nhà Văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại CIPUCHA
3. Hệ thống khách sạn
4. Thiết kế cấp điện cho phòng khám tư nhân ở Thái Thịnh
12.5h
PHẦN 5
ỨNG DỤNG CÁC PHẦN MỀM TRONG THIẾT KẾ
1.Phần mềm Ecodial 3.38: Ứng dụng thiết kế và tính toán hệ thống cung cấp điện tòa nhà, công nghiệp, quy hoạch.
2. Phần mềm Dialux: Ứng dụng thiết kế chiếu sáng nội, ngoại thất, tòa nhà tòa nhà, công nghiệp, quy hoạch.
3. Phần mềm BENJI 2.0: Ứng dụng thiết kế chống sét
4. THỰC HIỆN PROJECT, thi và cấp chứng nhận


ØThông tin khóa học:
>> Thời lượng: 2 tháng/ khóa ( 40h )
>> Số lượng: 8 - 10 Học viên/lớp
>> Địa điểm học: Trung tâm đào tạo công nghệ TOPEDU: Số nhà32, ngõ 32 Phan Văn Trường, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
>> Thời gian học: Từ 18h00 đến 21h00 các ngày trong tuần. Tuần học 2 buổi.------------------------------------------------------------------------------
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA – CƠ KHÍ – CNTT TOPEDU
Cơ sở 1: Tòa nhà 32, ngõ 32, Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội.
Tel: 042 260 0203
Hotline:
Tư vấn đào tạo: 0987 834 312 ( Mr.Mạnh)
Email: info@topedu.com.vn
Website: www.topedu.com.vn