Các quyền cơ bản của Người Khiếu nại

Quyền khiếu nại là quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật có liên quan. Theo quy định của Luật khiếu nại, Tố cáo, người khiếu nại có các quyền sau đây:

- Tự mình khiếu nại (Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại; trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được uỷ quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác để khiếu nại);

- Nhờ luật sư giúp đỡ về pháp luật trong quá trình khiếu nại;

- Biết các bằng chứng để làm căn cứ giải quyết khiếu nại; đưa ra bằng chứng về việc khiếu nại và giải trình ý kiến của mình về bằng chứng đó;

- Nhận văn bản trả lời về việc thụ lý để giải quyết khiếu nại; biết thông tin, tài liệu của việc giải quyết khiếu nại; nhận quyết định giải quyết khiếu nại;

- Được khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đã bị xâm phạm, được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

- Khiếu nại tiếp hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về tố tụng hành chính;

- Rút khiếu nại trong quá trình giải quyết khiếu nại.

Ngoài những quyền cơ bản nêu trên, người khiếu nại có các nghĩa vụ khi thực hiện việc khiếu nại như sau:

- Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết;

- Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó;

- Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật.


HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan: Đơn khiếu nại, Don khieu nai, thủ tục khiếu nại, thu tuc khieu nai, hồ sơ khiếu nại, ho so khieu nai, Luật khiếu nại, Luat khieu nai, thủ tục tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai, thu tuc tranh chap khieu nai to cao ve dat dai, Quyền khiếu nại, Các quyền cơ bản của Người tố cáo

Các website có dịch vụ tương tự:
- www.hslaw.vn
- www.tuvanphapluat.asia
- www.luatsurieng.vn
- www.luatsu.cc