Các quyền cơ bản của Người tố cáo - Quyền và nghĩa vụ
Công dân có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về hành vi trái pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Để đảm bảo quyền và lợi ích của công dân, tổ chức và Nhà nước được đảm bảo tốt nhất trên thực tế, người tố cáo phải nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình trong lĩnh vực này.

Theo quy định tại Điều 57 Luật khiếu nại, tố cáo thì tố cáo có những quyền cơ bản sau đây:

- Gửi đơn hoặc trực tiếp tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;

- Yêu cầu giữ bí mật, họ, tên, địa chỉ, bút tích của mình:

- Yêu cầu được thông báo kết quả giải quyết tố cáo:

- Yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa, trù dập, trả thù.

Bên cạnh những quyền trên, Luật khiếu nại, tố cáo cũng có quy định rất rõ ràng về nghĩa vụ của người tố cáo.Cụ thể, người tố cáo có các nghĩa vụ sau đây:

- Trình bày trung thực về nội dung tố cáo;

- Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tố cáo sai sự thật.


HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Số 901, Tầng 9, Tháp A, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Từ khóa liên quan: Luật tố cáo, luat to cao, Đơn tố cáo, don to cao, thủ tục tố cáo, thu tuc to cao, quyền của người tố cáo, quyen cua nguoi to cao, hồ sơ tố cáo và các chứng cứ chứng minh, ho so to cao va cac chung cu chung minh, quyền tố cáo

Các website có dịch vụ tương tự:
- www.hslaw.vn
- www.luatsurieng.vn
- www.tuvanphapluat.asia
- www.luatsu.cc