genCRM - Tài chính


genCRM-Tài chính là phiên bản phần mềm quản lý quan hệ khách hàng genCRM được tùy biến đặc thù riêng cho các công ty và định chế tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu và mong muốn riêng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Không chỉ cung cấp các công cụ phân tích trực quan thể hiện chiến lược tìm kiếm, chăm sóc và giữ chân khách hàng của doanh nghiệp mà genCRM - Phiên bản tài chính còn giúp bạn giảm chi phí tối đa nhờ thời gian triển khai nhanh, mức độ tùy biến ít.

genCRM-Tài chính dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý khác của doanh nghiệp như CoreBank, các hệ thống back-end hay front-end khác nhằm hợp nhất mọi nguồn thông tin khách hàng và cung cấp cho cán bộ quản lý khách hàng cái nhìn toàn diện của khách hàng tại mọi thời điểm.

Các tính năng chính trong genCRM-Tài chính:
- Marketing:

 • Cảnh báo tự động các sự kiện quan trọng
 • Gửi thư theo mẫu, trộn thư
 • Quản lý chiến dịch marketing, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch


- Sales:

 • Phân loại khách hàng theo nhiều tiêu chí
 • Quản lý các lần tiếp xúc khách hàng
 • Đánh giá tín dụng của khách hàng
 • Theo dõi thông tin tài chính (doanh thu/lợi nhuận/ROA/ROE/...) qua các năm
 • Quản lý mối quan hệ giữa các khách hàng
 • Tùy ý xây dựng quy trình kinh doanh linh hoạt và không giới hạn


- Chăm sóc khách hàng

 • Ghi nhận phản hồi từ các nguồn
 • Xử lý và chuyển xử lý qua nhiều cấp
 • Phân tích mức độ hài lòng của khách hàng qua các phản hồi


Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại Website: http://gen.vn/
Hoặc gọi: Mss. Mai – 0916902466 ,skype/yahoo: thuymai8889 để được tư vấn.