genCRM - Đào tạo

Quản lý toàn diện trung tâm đào tạo
Quản lý học viên

- Quản lý thông tin học viên: họ tên, ngày sinh, phụ huynh (nếu là học viên trẻ em), nơi làm việc (nếu là học viên người lớn), giờ đăng ký học, thứ đăng ký học, khóa học quan tâm, quá trình học tập.
- Chăm sóc học viên: gửi email chúc mừng sinh nhật, tự động báo khi nghỉ ốm, thiếu điểm bài tập,...
- Theo dõi quá trình học tập, lịch sử chăm sóc học viên.
- Lọc danh sách học viên theo nhiều tiêu chí
- Đăng ký học: thu tiền, in phiếu thu, bán sách/giáo trình, chính sách giảm học phí, thu lệ phí một lần hoặc nhiều lần, cảnh báo thu tiền tự động.
- Báo cáo toàn diện về tình hình học viên.
Quản lý học tập

- Quản lý môn học
- Xây dựng chương trình học tùy ý
- Quản lý khóa học: tạo khóa học, tạo lớp, phân giảng dạy, lịch khai giảng của khóa
- Quản lý giảng viên: thông tin giảng viên, chấm công giảng viên theo giờ, theo cơ sở, tự động cảnh báo đi muộn về sớm hoặc nghỉ dạy, lịch giảng giáo viên, lịch sử giảng dạy của giáo viên
- Quản lý lớp: điểm danh, chấm điểm bài tập, chấm điểm thi, chuyển lớp, bảo lưu, dừng học, gửi thông báo cho cả lớp, in danh sách lớp, in kết quả học tập, thời khóa biểu, ...
- Tự động cảnh báo học viên nghỉ học, cảnh báo hết hạn bảo lưu, ...

Quản lý nội bộ

- Quản lý công việc: giao nhận việc, lịch làm việc cá nhân, báo cáo công việc tuần

- Chia sẻ văn bản: upload văn bản dùng chung, chia sẻ tài liệu
- Thông báo chung của Trung tâm, thông báo tới phòng ban
- Chấm công nhân viên
- Quản lý cơ sở vật chất của Trung tâm

Tính năng khác

- Xây dựng cơ cấu tổ chức đa cấp cho Trung tâm có nhiều cơ sở đào tạo

- Phân quyền theo module
- SMS marketing: gửi hàng loạt, cảnh báo tự động bằng SMS
- Email marketing: gửi email hàng loạt, cảnh báo tự động bằng email
- Báo cáo theo biểu đồ
- Import/Export dữ liệu


Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại Website: http://gen.vn/
Hoặc gọi: Mss. Mai – 0916902466 ,skype/yahoo: thuymai8889 để được tư vấn.