chung cư xa la hà đông chung cư xa la ct4 chung cư xa la ct4 căn hộ xa la ct4 chung cư xa la ct4 dự án xa la ct4 chung cư xa la ct4 dự án xa la ct4 chung cư xa la dự án xa la căn hộ xa la chung cu xa la du an xa la can ho xa la ha dong khu do thi xa la
Hiện đang cần bán các căn hộ thuộc dự án xa la hà đông tòa ct4
cụ thể như sau:
Ct4a căn 3204 - Giá 20.5 triệu
Ct4a căn 2409 - Giá 21.5 triệu
Ct4c Căn 2204 - Giá 21 triệu
Ct4b Căn 1109 - Giá 22 triệu
Ct4b Căn 609 - Giá 22 triệu
Ct4b Căn 601 - Giá 21triệu
Giá gốc 14.3 triệu
Hiện đã đóng được 80%
LH 0902 668 456