Cần bán gấp ô số 32 LK39 Dự án Vân Canh HUD


Diện tích 100m2


Hướng Đông


Đường 13.5 m


Gốc 32.242.000 VND


Trạng thái: Chưa có hợp đồng, ký và vào tên trực tiếp với chủ đầu tư HUD1


Hình thức làm việc:


Hình thức 1: đặt cọc 100 triệu, sau 1 đến 3 ngày ra thông báo => nhận thông báo đồng thời xuống tiền chêch ( đồng thời ký trước hợp đồng) => đóng tiền gốc vào TK HUD1 => Nộp ủy nhiệm chi => sau 3 đến 5 ngày nhận hợp đồng


Hình thức 2: Không cần dặt cọc, cùng lên trên sàn Thái Minh quang xuống tiền chênh và ra ngay thông báo => nhận thông báo đồng thời xuống tiền chêch ( đồng thời ký trước hợp đồng) => đóng tiền gốc vào TK HUD1 => Nộp ủy nhiệm chi => sau 3 đến 5 ngày nhận hợp đồng

LH: anh Hoàn


ĐT: 0978988798