Bán liền kề vân canh hud, vân canh hud, giá 40tr/m2

1. Lk30 ô 36, ký hud 4, bán 43tr/m2
2. Lk28 ô 5, 147m2, ký hud 6, gốc 31tr/m2, bán 40tr/m2
3. Lk23 ô 40, 93m2, đg 30m, ký hudland, giá 64tr/m2
4. Lk41 ô 35, gốc 32,5tr/m2, ký hud 8, 100m2, đg 17,2m, bán 52tr/m2
5. LK35 ô 16, 100m2, gốc 30,6tr, ký hud 8, bán 43tr/m2
6. Bt7 ô 16, 296m2, ký hudland, giá thương lượng
Bán liền kề KĐT mới vân canh hud, vân canh hud, vân canh hudBán liền kề KĐT mới vân canh hud, vân canh hud, vân canh hudBán liền kề KĐT mới vân canh hud, vân canh hud, vân canh hudBán liền kề KĐT mới vân canh hud, vân canh hud, vân canh hudBán liền kề KĐT mới vân canh hud, vân canh hud, vân canh hud Bán liền kề KĐT mới vân canh hud, vân canh hud, vân canh hudBán liền kề KĐT mới vân canh hud, vân canh hud, vân canh hudBán liền kề KĐT mới vân canh hud, vân canh hud, vân canh hudBán liền kề KĐT mới vân canh hud, vân canh hud, vân canh hudBán liền kề KĐT mới vân canh hud, vân canh hud, vân canh hud
Chi tiết liên hệ: Ms .Hằng – 0936 526 404