Hàng về nhiều ace tham khảo giá
E6400 Core 2 Dual 2.13 Ghz không quạt (Second) : 1200k Bh 12t (SL>10)
E6300 Core 2 Dual 1.86 Ghz không quạt (Secondhand) : 980k Bh 12t (SL>20)
E2200 : 830k (Second) Bh 12t : SL>10
E2180: 740k (Second) Bh 12t : SL>10
Hotline 0974228557
Thanks.