1. Lịch tờ nẹp thiếc
2. Lịch 07 tờ lò xo 
3. Lịch để bàn chữ A  
4. Lịch Bloc
5. Thiếp chúc mừng

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
NVKD: Nguyễn Thị Hằng 
PHONE: 04 3564 2638/ 04 6674 9732
MOBILE: 0902.168.959
Email:indep247@gmail.com
Website: www.inlichtet247.com