Bán gấp chung cư VOV Mễ trì 74m2, 80m2
Cần bán gấp một số căn hộ ở VOV Mễ Trì để thu hồi vốn đầu tư như sau:
CT2D2-T16-03 S=60m2 hướng ĐN giá 27 tr/m2
CT2D1-T5-03 S=60m2 hướng ĐN giá 27.5 tr/m2
CT2C1-T5-05 S=74m2 hướng TB giá 27.3 tr/m2
CT2C1-T16-05 S=74m2 hướng ĐB giá 26 tr/m2
CT2C1 - T4-08 S=80m2 hướng ĐN giá 26 tr/m2
CT2D2 - T17-08 S=80m2 hướng ĐN giá 27 tr/m2
CT2D1-T6-05 S=74m2 hướng ĐB giá 28 tr/m2
CT2B-T9-04 S=86,2m2 hướng ĐB- ĐN giá 27 tr/m2
CT2B-T4-06 S=77,15m2 hướng TN giá 27 tr/m2
Đảm bảo về thủ tục pháp lý, giá cả có thể thương lượng
================================
Ai Có Nhu Cầu Vui Lòng Liên Hệ
Ms. Anh Thơ - 0904 891 538

========================================

Tag: google - chung cu vov mễ trì, cc vov mễ trì, vov mễ trì, Chung cư vov mễ trì, du an vov mễ trì, chung cu vov, Du an vov, chung cu vov mễ trì, cc vov mễ trì, vov mễ trì, Chung cư vov mễ trì, du an vov mễ trì, chung cu vov, Du an vov, Chung cư vov mễ trì, chung cư đài phát thanh mễ trì, cc vov mễ trì, chung cư vov mễ trì căn 74m tầng trung, Chung cư vov mễ trì diện tích 80m, chung cu vov me tri, vov me tri ,chung cư đài phát thanh mễ trì, cc vov mễ trì, chung cư vov mễ trì căn 80m tầng trung, Chung cư vov mễ trì, chung cư đài phát thanh mễ trì, cc vov mễ trì, chung cư vov mễ trì căn 60m tầng trung, Chung cư vov mễ trì diện tích 74m, chung cư đài phát thanh mễ trì, cc vov mễ trì, chung cư vov mễ trì căn 74m tầng 5,chung cu vov me tri, can ho vov me tri, căn hộ vov mễ trì,,chung cu vov me tri 60 m2, can ho vov me tri 60 m2, căn hộ vov mễ trì 60 m2, chung cu vov mễ trì 60 m2, cc vov mễ trì 60 m2, vov mễ trì 60 m2, Chung cư vov mễ trì 60 m2, du an vov mễ trì 60 m2, chung cu vov 60 m2, Du an vov 60 m2, chung cu vov mễ trì 60 m2, cc vov mễ trì 60 m2, vov mễ trì 60 m2, Chung cư vov mễ trì 60 m2, du an vov mễ trì 60 m2, chung cu vov 60 m2,chung cu vov me tri 68 m2, can ho vov me tri 68 m2, căn hộ vov mễ trì 68 m2, chung cu vov mễ trì 68 m2, cc vov mễ trì 68 m2, vov mễ trì 68 m2, Chung cư vov mễ trì 68 m2, du an vov mễ trì 68 m2, chung cu vov 68 m2, Du an vov 68 m2, chung cu vov mễ trì 68 m2, cc vov mễ trì 68 m2, vov mễ trì, Chung cư vov mễ trì 68 m2, du an vov mễ trì, chung cu vov 68 m2,chung cu vov me tri 74 m2, can ho vov me tri 74 m2, căn hộ vov mễ trì 74 m2, chung cu vov mễ trì 74 m2, cc vov mễ trì 74 m2, vov mễ trì 74 m2, Chung cư vov mễ trì 74 m2, du an vov mễ trì 74 m2, chung cu vov 74 m2, Du an vov 74 m2, chung cu vov mễ trì 74 m2, cc vov mễ trì 74 m2, vov mễ trì 74 m2, Chung cư vov mễ trì 74 m2, du an vov mễ trì 74 m2, chung cu vov 74 m2,chung cu vov me tri 80 m2, can ho vov me tri 80 m2, căn hộ vov mễ trì 80 m2, chung cu vov mễ trì 80 m2, cc vov mễ trì 80 m2, vov mễ trì 80 m2, Chung cư vov mễ trì 80 m2, du an vov mễ trì 80 m2, chung cu vov 80 m2, Du an vov 80 m2, chung cu vov mễ trì80 m2, cc vov mễ trì 80 m2, vov mễ trì 80 m2, Chung cư vov mễ trì 80 m2, du an vov mễ trì 80 m2, chung cu vov 80 m2, chung cư vov mễ trì,căn 03, căn 04, căn 05, căn 06, căn 07, căn 08 - google