Bán liền kề geleximco bán gấp các suất ngoại giao khu A, B, C, D.

Khu A:
A27 ô 16, S = 240m2, đường 13.5m, hướng N, giá 42 triệu/m2
A02 -07, S=365m2, đường 13.5m, hướng TN, giá 35,3tr/m2
A11-50, S=120m2, hướng DB, đường 13.5m, giá bán 58.7tr/m2, đóng 100%.
A18 -27, S=240m2, hướng ĐB, đường 13.5m, giá 50,1tr/m2, đóng 100%. (mặt sau là đường 24m)
A19-36, S= 120m2, hướng ĐB, đường 13.5m, giá 48,6tr/m2, đóng 100% (Bao tên).
A20-06, S=104m2, hướng TN, đường 13.5m, Giá 53,2tr/m2, đóng 100% (bao tên).

Khu B:
B05-36, S=66m2, hướng ĐN, đường 13,5m, giá 43.7tr/m2, đóng 100%.
B21-39, S=60m2, hướng ĐN, đường 13.5m, giá 41.7tr/m2, đóng 100%.
B37-41, S=60m2, hướng TN, đường 30m, giá 48tr/m2, đóng 100%.
B44-30, S=60m2, hướng ĐN, đường 14.5m, giá 40,7tr/m2, đóng 100%.
B37-31, S=60m2, hướng TN, đường 30m, Giá 48,7tr/m2, đóng 100%.
B45-32, S=60m2, hướng ĐN, đường 13.5m, giá 51,7tr/m2, đóng 100%.

Khu C:
C61 ô 49, Diện tích 140m ô góc, Giá 54 tr/m2
C50, Ô 2 , s: 80m, đường 13.5m giá bán 48 triệu/m2
C61 Ô 45 S=84m2 MT 5m đường 13,5 , hướng ĐN , giá 54 triệu/m2
C63 o 11, S = 100 (m2), đường 10,5, hướng TB, gia khoang 54 triệu/m2
C 36 Ô 10: S=80m2, hướng TB, đường 13.5m, 46.5tr/m2
C 59 Ô 3: S=75m2, hướng TN, đường 13.5m, 44tr/m2
C 25 Ô 34: S=150m2, đường 20.5m, 48tr/m2
C 47 Ô 8: S=80m2, đường 13.5m, nhìn sang BT, 46tr/m2

Khu D:
D47 ô 18, 19. Diện tích 87m, Giá 47 tr/m2 bao vào tên.
D6 ô 49. Diện tích 108m, Giá 47 tr/m2 bao vào tên.
D9 ô 16, Diện tích 120m, Giá 43 tr/m2
D14 ô 33, Diện tích 120m, Giá 44 tr/m2
D25 ô 24, Diện tích 144m, Giá 45 tr/m2, đường 20.5 tr/m2
D41 ô 3, S = 200m2, đường 13,5m, hướng TB, giá 43 triệu/m2
D48 ô23 s=87m2 mt 6m đường 13,5m giá 45 triệu/m2
D 28, Ô 22 , s=160 m2 MT 8m , đường 13,5m , hướng ĐN , giá 35 triệu/m2
D34 Ô 13, S = 300m2, mặt tiền 12m, hướng ĐB, sau vườn hoa,giá 34.5 triệu/m2
Mọi chi tiết dự án xin vui lòng liên hệ: Phụ trách dự án geleximco:
Ms. Anh Thơ - 0904 891 538
===============================
Tags: lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lk gleximco, lien ke gleximco, du an gleximco, lien ke gleximco,du an gleximco, gleximco, khu do thi gleximco, gleximco ha dong, geleximco, lien ke geleximco, liền kề geleximco, biet thu geleximco, biệt thự geleximco, glexim co khu A, geleximco khu A, lien ke gleximco khu A, liền kề gleximco khu A, lien ke geleximco khu A, liền kề geleximco khu A, chinh chu, chính chủ, le trong tan, lê trọng tấn, khu do thi gleximco, khu do thi geleximco, khu đô thị gleximco, khu đô thị geleximco, glexim co khu B, geleximco khu B, lien ke gleximco khu B, liền kề gleximco khu B, lien ke geleximco khu B, liền kề geleximco khu C, glexim co khu C, geleximco khu C, lien ke gleximco khu C, liền kề gleximco khu C, lien ke geleximco khu C, liền kề geleximco khu C, glexim co khu D, geleximco khu D, lien ke gleximco khu D, liền kề gleximco khu D, lien ke geleximco khu D, liền kề geleximco khu D, khu A, khu B, khu C, khu D, glexim co khu A 104m, geleximco khu A 120m, lien ke gleximco khu A 104m, liền kề gleximco khu A 120m, lien ke geleximco khu A 120m, liền kề geleximco khu A 120m, glexim co khu B 60m, geleximco khu B 66m, lien ke gleximco khu B 75m, liền kề gleximco khu B 80m, lien ke geleximco khu B 90m, liền kề geleximco khu C, glexim co khu C, geleximco khu C, lien ke gleximco khu C, liền kề gleximco khu C, lien ke geleximco khu C, liền kề geleximco khu C, glexim co khu D, geleximco khu D, lien ke gleximco khu D, liền kề gleximco khu D, lien ke geleximco khu D, liền kề geleximco khu D