Tôi cần bán gấp một số căn hộ ở chung cư xa la giá re ct1, ct2, ct3, ct4, ct5, ct6 thuộc khu đô thị xa la hà đông!!!!!

+ CT4A P411 dt:69.5m2 TB
+ CT4A P2005 dt=53.4m2 TB
+ CT4A P1802 dt:67.8m

+ P2204 CT4A 52,3m2
+ P1110 CT4A 52,3m2
+ CT4A P2909 dt:53,4m2 ĐN
+ CT4B P1208 dt=67.8m2 ĐN,ĐB
+ CT4B P1611 dt=69.5m2 DN
CT4C P1503 dt=69.5m2 TB
CT5 P2013 dt=68.18m2 DB,TB
CT5 P2509 dt = 125,64m2 ĐN,ĐB

+CT6B - 2201 dt:62,6m2
+CT6B -1211 dt:94,3m2 ĐN,TN
+ CT6C -2106,2206 dt:62,6m2
+ CT6C - P2211 dt:94,6m2 DN.
Và một số căn khác nữa Giá bán tùy từng tầng từng căn
Quý khách có nhu cầu mua liên hệ: Mai Loan 098.474.1986


Chung cư Xa La Hà Đông bán CT1-CT6,dt54-100m2 chung cu xa la ha dong,chung cư xa la Hà Đông, chung cư Xa La Hà Đông, chung cu xala ha dong, chung cư Xa La Hà Đông, chung cu xa la ha dong, chung cư Xa La Hà Đông, chung cu xa la ha dong, chung cư Xa La Hà Đông,chung cu xa la ha dong, chung cư Xa La Hà Đông, chung cu xa la ha dong, chung cư Xa La Hà Đông, chung cu xa la ha dong, chung cư Xa LaHà Đông, chung cu xa la ha dong, chung cư Xa La Hà Đông, chung cu xa la ha dong, chung cư Xa La Hà Đông, chung cu xa la ha dong, chungcư Xa La Hà Đông, chung cu xa la ha dong.Đông, chung cu xa la, nha o xa la, chung cu xa la,xa la ha dong Dự Án Xa La Hà Đông, chung cu xa la, nha o xa la, chung cu xa la,xa la ha dong. Dự Án Xa La Hà Đông, chung cu xa la, nha o xa la, chung cu xa la,xa la ha dong.Dự Án Xa La Hà Đông, chung cu xa la, nha o xa la, chung cu xa la,xa la ha dong Dự Án Xa La Hà Đông, chung cu xa la, nha o xa la, chung cu xa la,xa la ha dong

tag: chung cu xala, du an xala, can ho xala, khu do thi xala, nha o xala