VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI
──────────────── ──────────────── ────────
Trụ sở: 301 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - HN Tel:(04) 66831833
E-mail:viendaotaothuthuong@gmail.com DĐ: 0904445011
Website: http://viendaotao.com DĐ: 0912128313Số: 570/TBML-VNC
V/v: Mở các lớp Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ.

Kính gửi: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 02/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về việc bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-BXD này 10/02/2010 về việc công nhận cơ sở đào tạo nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-BXD ngày 15/12/2009 về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Viện nghiên cứu Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ HN với sự hợp tác giảng dạy của các giảng viên là GS, TS hàng đầu đến từ Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trường ĐH Xây dựng ..
I. Tuyển sinh 11 khoá đào tạo dưới đây


TT
KHOÁ ĐÀO TẠO
TẠI TP. HÀ NỘI
THỜI GIAN HỌC
KINH PHÍ
1
NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU
HƯỚNG DẪN THÔNG TƯ SỐ 10/2010/TT-BKH NGÀY 13/5/2010
Khai giảng ngày 10 hàng tháng
(Theo chương trình khung của BKH&ĐT)
800.000VNĐ/Học viên
(đã bao gồm tài liệu học tập)
Khai giảng ngày 10 hàng tháng
Chương trình nâng cao
(Theo CT khung của BKH&ĐT)
1,100.000 VNĐ/Học viên
(đã bao gồm tài liệu học tập)
2
QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
THÔNG TƯ SỐ 25/2009/TT-BXD NGÀY 29/7/2009
Khai giảng ngày 10 hàng tháng
(Theo chương trình khung của BXD)
1,100.000VNĐ/Học viên
(đã bao gồm tài liệu học tập)
3
GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT CẤP CHỨNG NHẬN 3 LV (XD DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP, HTKT; XD CTGIAO THÔNG; XD CT THUỶ LỢI)
Khai giảng ngày 10 hàng tháng
(Theo chương trình khung của BXD)
1.500.000VNĐ/HV/1 LV
(đã bao gồm tài liệu học tập và chứng nhận bồi dưỡng)
4
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Khai giảng ngày 10 hàng tháng
1.100.000VNĐ/Họcviên
(đã bao gồm tài liệu học tập)
5
GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH
Khai giảng ngày 10 hàng tháng
1.200.000VNĐ/Họcviên
(đã bao gồm tài liệu học tập và chứng nhận bồi dưỡng)
6
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2010/TT – BXD NGÀY 26/5/2010
Khai giảng ngày 10 hàng tháng
(Theo chương trình khung củaBXD)
1.500.000VNĐ/Họcviên
(đã bao gồm tài liệu học tập và chứng nhận bồi dưỡng)
7
ĐÀO TẠO VỀ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH BẤT ĐỘNG SẢN
Khai giảng ngày 10 hàng tháng
(theo chương trình khung của BXD)
CĐ 1 : 1.300.000VNĐ
CĐ 2 : 1.500.000VNĐ
CĐ 3 : 1.300.000VNĐ
8
CHỨNG NHẬN AN TOÀN LAO ĐỘNG
Khai giảng ngày 10 hàng tháng
1.100.000VNĐ/Học viên
(đã bao gồm tài liệu học tập và chứng nhận bồi dưỡng)
9
ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM VIÊN VÀ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XD
Khai giảng ngày 10 hàng tháng
3.200.000 VNĐ Họcviên
(đã bao gồm tài liệu học tập và chứng nhận bồi dưỡng)
10
ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Theo chương trình khung của Bộ Tài chính)
Khai giảng ngày 10 hàng tháng
1.500.000 VNĐ/Học viên
(đã bao gồm tài liệu học tập và chứng nhận bồi dưỡng)
11
LẬP DỰ TOÁN VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CT
Khai giảng ngày 10 hàng tháng
900.000VNĐ/Học viên
(đã bao gồm tài liệu học tập và chứng nhận bồi dưỡng)
Giảm học phí 10% cho đơn vị đăng ký với số lượng đông và các đối tượng là sinh viên, danh sách đăng ký học gửi sớm 10 ngày trước ngày khai giảng.1. Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học: Kính đề nghị đơn vị tham dự khoá tập huấn gửi công văn hoặc (fax) danh sách học viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trước 05 ngày cho mỗi khoá học. Học viên nộp 2 ảnh (3x4), CMT phô tô, bằng phô tô vào ngày khai giảng lớp học.

2. Địa điểm học : VĂN PHÒNG VIỆN ĐÀO TẠO & BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI
Hội trường tầng 1 - Khu nhà 2 tầng - 301 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
3. Hậu đào tạo:
- Sau khi kết thúc khoá học học viên sẽ được Cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật, chứng chỉ có đóng dấu nổi của cơ sở đào tạo đã được Bộ Công an kiểm tra chống giả mạo.
- Cung cấp và hướng dẫn các văn bản pháp luật mới nhất.
II. TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ (nhanh, chuyên nghiệp ... )
Căn cứ vào trình độ chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động xây dựng của người xin cấp chứng chỉ hành nghề để xét cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân đó hoạt động các lĩnh vực sau đây:
1. Các lĩnh vực hành nghề kiến trúc sư bao gồm:
a) Thiết kế quy hoạch xây dựng;
b) Thiết kế kiến trúc công trình;
c) Thiết kế nội-ngoại thất công trình.
2. Các lĩnh vực hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng các công trình Xây dựng dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, Giao thông, Thủy lợi bao gồm:
a) Khảo sát xây dựng bao gồm:
- Khảo sát địa hình;
- Khảo sát địa chất công trình;
- Khảo sát địa chất thuỷ văn.
b) Thiết kế xây dựng bao gồm các chuyên môn chủ yếu dưới đây:
- Thiết kế kết cấu công trình;
- Thiết kế điện công trình;
- Thiết kế cơ điện công trình;
- Thiết kế cấp- thoát nước;
- Thiết kế cấp nhiệt;
- Thiết kế thông gió, điều hoà không khí;
- Thiết kế mạng thông tin- liên lạc trong công trình xây dựng;
- Thiết kế phòng cháy- chữa cháy;
- Thiết kế các bộ môn khác.
3. Lĩnh vực chuyên môn giám sát thi công xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, Giao thông, Thủy lợi bao gồm:
a) Giám sát công tác khảo sát xây dựng bao gồm:
- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình;
- Giám sát công tác khảo sát địa chất thuỷ văn;
b) Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện;
c) Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;
d) Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.
III. HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
1. HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ
- 01 Giấy giới thiệu (Cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương).
- 03 Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề.
- 03 Bản khai kinh nghiệm hành nghề xây dựng (Có xác nhận của cơ quan quản lý).
- 03 Bằng tốt nghiệp - (công chứng)
- 03 Chứng minh thư - (công chứng)
- 03 ảnh ( 3*4 )
Ghi chú: Được 5 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng/ năm tốt nghiệp của bằng tốt nghiệp đại học ngành kiến trúc.
2. HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
- 01 Giấy giới thiệu (Cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương).
- 03 Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề.
- 03 Bản khai kinh nghiệm hành nghề xây dựng (Có xác nhận của cơ quan quản lý)
- 03 Bằng tốt nghiệp - (công chứng)
- 03 Chứng minh thư - (công chứng)
- 03 ảnh ( 3*4 )
Ghi chú: Được 5 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng/ năm tốt nghiệp của bằng tốt nghiệp.
3. HỒ SƠ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT
- 01 Giấy giới thiệu (Cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương).
- 03 Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề.
- 03 Bản khai kinh nghiệm hành nghề xây dựng (Có xác nhận của cơ quan quản lý).
- 03 Bằng tốt nghiệp - (công chứng)
- 03 Chứng minh thư - (công chứng)
- 03 Chứng nhận bồi dưỡng TVGS - (công chứng)
- 03 ảnh ( 3*4 )
Ghi chú: Được 3 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng/ năm tốt nghiệp của bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học.
4. HỒ SƠ XIN CẤP CHỬNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ
- 01 Giấy giới thiệu (Cơ quan quản lý hoặc chính quyền địa phương).
- 03 Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề.
- 03 Bản khai kinh nghiệm hành nghề xây dựng (Có xác nhận của cơ quan quản lý).
- 03 Bằng tốt nghiệp -(công chứng)
- 03 Chứng minh thư -(công chứng)
- 03 Chứng nhận bồi dưỡng Định giá -(công chứng)
- 03 ảnh ( 3* 4)
Ghi chú: Được 5 năm kinh nghiệm trở lên, tính theo tháng/ năm tốt nghiệp của bằng tốt nghiệp - yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên.
Mọi thông tin chi tiết và danh sách đăng ký xin gửi về :
VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI(DTB)
Trụ sở: Số 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.
Văn phòng tuyển sinh:Nhà 2B, Viện khoa học &công nghệ Việt Nam,18 Đ.Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN
Tel : (04) 66831833; Hotline: 0904445011 : 0912128313 (Thu Thương)Nơi nhận : VIỆN TRƯƠNG
- Như trên
- Lưu VT, ĐT
(Sẽ có giấy mời tập trung
khi nhận được giấy đăng ký dự học) ĐÀO TÙNG BÁCH