CÔNG TY TNHH SX BÌNH TIẾN
Bảo hộ lao động.Công ty Bình Tiến chuyên may : quần áo, nón, khẩu trang, bảo hộ lao động. cung cấp : giầy,ủng,áo mưa,nón, găng tay,tạp dề ….. các trang thiết bị bảo hộ lao động khác.
Để biết thêm quý khách vui lòng truy cập vào website của chúng tôi: http://www.baoholaodongbinhtien.com.vn
Email: baoholaodongbinhtien@gmail.com