- Cần bán căn B1-1, tầng 10,căn B1-6,tầng 23 tòa 25 409 Linh Nam DT=76m, đã đóng 30%, giá bán thương lượng, hàng chính chủ.
- Cần bán Hesco-Văn Quán tòa 50: tầng 18 căn B8, DT=95m, đã đóng 30%, ký với Megastrar, giá bán thưong lượng
-Cần bán căn B4 tầng 5 tòa 45 Hesco, DT=89m(ĐN), giá bán thỏa thuận. Tầng 18 căn A2, DT=118m.
- Cần bán tầng 28 căn 05 Binh Đoàn 12 - Ngọc Hồi, DT=84m, giá gốc 12tr