Kế Toán Hải Linh đang tìm người có 3 chữ T: Tâm huyết, Tài năng, Trình độ để chung tay xây dựng một trung tâm dịch vụ kế toán chất lượng và hiệu quả. - Tâm huyết: Chia sẻ quan điểm với Hải Linh - Tài năng: Thành tích trong quá khứ - Trình độ: Bằng cấp. Trên thực tế Hải Linh không quan trọng việc bạn bằng cấp thế nào. Quan trọng là khả năng nắm bắt công việc của bạn.