Bán trang can ho an binh trại ban can ho trà oolong mua can ho 22ha tại thue can ho bảo lộc thue nha _ lâm Đồng. nha dat trang trại nha cho thue cực đẹp, nha gia can ho an binh re đang kinh phu my hung doanh, đất nền nhà bè saigon pearl đã trang tre bi ho bị đầy đủ ban dat chỉ việc chăm ban dat nen sóc và nha dat thu hoạch.Giấy dat viet tờ đầy đủ.Đây giai nen là hình của mua dat nen em nó:đất nền nhà bèai san dat nen có nhu cầu xin liên hệ:huỳnh phước toànĐT: 0982628079yahoo mail: [Chỉ Thành viên mới có thể thấy được links. Click vào đây để đăng ký...]YH: danongbovo