mình có chú T929 dùng được 3 tháng ! còn nguyên phụ kiên và BH ! mới cứng 90% là còn ít ! nay muốn để lai vs giá 1tr1. ai cần Pm Đừng mặc cả nhẹ rẻ lắm rồi !mình đi làm nên chỉ rỗi tầm chiều tối !
sdt : 0979013541
mình tên Linh !


winning lottery numbers
spy camera