Chung cư 16B nguyễn thái hoc, S=85,5m, 90m, 120m, giá 22tr, chung cu 16b nguyen thai hoc, Chung cư 16B nguyễn thái hoc, S=85,5m, 90m, 120m, giá 22tr, chung cu 16b nguyen thai hocChung cư 16B nguyễn thái hoc, S=85,5m, 90m, 120m, giá 22tr, chung cu 16b nguyen thai hoc
Chính chủ bán chung cư 16B nguyễn thái học:
tầng 2001, S=85,5m, giá 21.5tr/m2
tầng 1913, S=90m, giá 22tr/m2
********************************
Mọi CHi tiết liên hệ: Hà Phương: 0934.50.10.50

Chung cư 16B nguyễn thái hoc, S=85,5m, 90m, 120m, giá 22tr, chung cu 16b nguyen thai hoc, Chung cư 16B nguyễn thái hoc, S=85,5m, 90m, 120m, giá 22tr, chung cu 16b nguyen thai hocChung cư 16B nguyễn thái hoc, S=85,5m, 90m, 120m, giá 22tr, chung cu 16b nguyen thai hoc