Cung cấp các dòng loa hộp dùng trong hội trường, phòng họp, trường học....
Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để có giá tốt nhất: Redbell Music - Hotline: 38 721 777 - Website: www.redbellmusic.com - Email:sales@redbellmusic.com
 Vui lòng xem chi tiết tại: http://loaamtran.vn/vi/loa-cac-loai/loa-hop.html
Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để có giá tốt nhất: Redbell Music - Hotline: 38 721 777 - Website: www.redbellmusic.com - Email:sales@redbellmusic.com