+DT 160m2 +BC Đông nam-Tây nam +giá gốc 375.000 USD / tổng giá trị căn hộ +Giá bán :336.000 USD