Cung cấp các dòng micro cổ ngỗng để bục phát biểu có dây và khong dây dùng trong hội trường ....
Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để có giá tốt nhất: Redbell Music - Hotline: 38 721 777 - Website: www.redbellmusic.com - Email: sales@redbellmusic.com
Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để có giá tốt nhất: Redbell Music - Hotline: 38 721 777 - Website: www.redbellmusic.com - Email: sales@redbellmusic.com