BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH
- Căn cứ vào chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh của Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2011
- Căn cứ vào công văn xin tuyển của Khoa Kinh tế đề nghị địa điểm đặt lớp tại trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội.
I. Đào tạo liên thông: Ngành kế toán
1. Liên thông TCCN – Đại học chính quy: Thời gian đào tạo: 3,5 năm.
- Đối tượng tuyển: Sinh viên tốt nghiệp TCCN cùng chuyên ngành, phải có ít nhất 03 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo.
- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển 03 môn: Kế toán đại cương, Toán, Tiếng anh
2. Liên thông từ Cao đẳng – Đại học chính quy: Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
- Đối tượng tuyển: Sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng nhóm ngành đào tạo; và nhóm ngành gần gồm: Kinh tế, QTKD, TCNH, Hệ thống thông tin quản lý ….. Người tốt nghiệp loại khá trở lên được tham gia dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp, tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất 01 năm làm việc gắn với chuyên môn đào tạo.
- Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển 02 môn: Kế toán đại cương, Lý thuyết tài chính tiền tệ.
II. Hồ sơ dự tuyển (Hồ sơ đã nộp không trả lại) gồm:
1. Phiếu đăng ký học Đại học, giấy xác nhận thời gian công tác.
2. Hồ sơ tuyển sinh có dán ảnh ( có đóng dấu xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác).
3. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp TCCN hoặc Cao đẳng
4. Bản sao công chứng bảng điểm cả khóa học TCCN, hoặc Cao đẳng.
5. 03 phong bì dán tem ghi địa chỉ + 04 ảnh 3x4.
III. Lệ phí thi tuyển – học phí:
- Lệ phí đăng ký dự thi: 100.000đ/thí sinh.
- Lệ phí thi: 150.000đ/môn/1 thí sinh, lệ phí ôn thi: 250.000đ/môn.
- Học phí: 530.000đ/tháng.
IV. Kế hoạch nhận hồ sơ tuyển sinh và thời gian thi tuyển:
- Nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 25/11/2011.
- Thời gian thi tuyển (dự kiến): 24 – 25/12/2011.
- Địa điểm nhận hồ sơ: 87 Trần Đại Nghĩa – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Tel: 094 6868 902 ( Gặp Thảo) – 043 6231 226 – 043 6231 227
Email: thaovt1008@yahoo.com Yahoo: thaovt1008

VIỆN TRƯỞNG
(Đã ký)

TS. Lê Văn Thanh.