Bán liền kề Geleximco, liền kề geleximco, giá 40tr/m2
1. C24 ô 13, 253m2, giá thương lượng)
2. C36 ô 29, 80m2, ĐN, bán 50tr/m2
3. C36 ô 5, 80m2, Tb, bán 49tr/m2
4. C36 ô 47, 72m2, TN, hướng vườn hoa, giá thương lượng
5. C8 ô 37, 95m2, ĐN, giá 50tr/m2
6. D4 ô 17, 120m2, 43tr/m2