Bạn thân mến,

Bạn có nhu cầu học tiếng anh hay kỹ năng mềm trong cuộc sống?
Bạn muốn học võ thuật hay guitar?
Bạn muốn luyện thi đại học hay học quản trị kinh doanh ngay?
Bạn có nhu cầu đi làm them về công việc kinh doanh hoặc tư vấn để phát triển bản than bạn chứ?
Bạn là con người muốn học hỏi những điêu mới lạ chứ?
Bạn đang không hài long với cuộc sống của bạn?

Tất cả những vấn đề này sẽ được giải quyết cho bạn khi bạn click vào link dưới và chủ động liên hệ với người cho bạn thông tin này:
http://hocduong.vn/DangKy/tabid/83/MGT/221925/Nguyen-Van-Phu-"Excellent".aspx

Tặng các bạn câu tram ngôn sống:
“THẤY HAY LÀM NGAY. NGÀY NGÀY QUYẾT LIỆT, KIÊN TRÌ TỚI CÙNG.
XUẤT SẮC VƯỢT TRỘI..!”
Chú ý:
"Những ai NÊN tham gia môi trường này?"

Môi trường này có thể phù hợp với bạn, cũng có thể không…

Bạn NÊN tham gia môi trường này nếu:

[IMG]file:///C:/Users/Windows7/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg[/IMG] bạn đã học tiếng Anh được một thời gian nhưng nghe nói yếu và cần một sự bứt phá trong kỹ năng nghe và nói.

[IMG]file:///C:/Users/Windows7/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg[/IMG] bạn đang hoặc muốn làm việc ở các tập đoàn đa quốc gia

[IMG]file:///C:/Users/Windows7/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg[/IMG] bạn đang có các dự án kinh doanh liên quan tới các đối tác người nước ngoài, hoặc bạn đang làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

[IMG]file:///C:/Users/Windows7/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.jpg[/IMG] bạn cần phải bán hàng cho các khách hàng người nước ngoài, hoặc đơn giản là nếu bạn chưa biết gì nhiều về nghệ thuật bán hàng và muốn học kỹ năng này. (Bạn không cần hiểu biết hoặc làm công việc liên quan tới Sales nhưng ít nhất cũng cần có chút hứng thú về vấn đề này)

Môi trường này KHÔNG dành cho những bạn:

[IMG]file:///C:/Users/Windows7/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG] Không thích kinh doanh hoặc sales

[IMG]file:///C:/Users/Windows7/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG] Không sẵn sàng thay đổi nhưng muốn có kết quả tức thì.