Ban can ho 93m2, tang 8, toa N02, chung cu 282 Linh Nam. Da dong 90%. Can goc, 03PN. Gia 22,000,000/m2, khong VAT.
Lien he: 0906260533