[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/lytrantoan/Desktop/ngonginh.JPG[/img]Bạn đã,đang và sẽ là sinh viên các ngành kỹ thuật. Bạn muốn học hỏi,giao lưu,chia sẻ kiến thức với tất cả mọi người ,bạn muốn down hay up tài liệu mà mình cần (có) Hãy tham gia kythuatvn.com nhé. Bọn mình luôn chào đón bạn
- Kythuatvn forum – Nơi Hội Tụ | Giao Lưu | Kết Nối | Các Ngành Kỹ Thuật