Tôi tìm hoài trên diễn đàn mà không New New SaiGon SaiGon thấy hợp New SaiGon âm bài "Màu Tím Hoa Sim" của Dzũng Chinh - thơ New SaiGon Hữu Loan, bạn nào bít tìm giúp với. Cám ơn nhìu