- Phải có máy tính nối mạng internet.


- Không cần bằng cấp.


- Những người gõ bàn phím nhanh, ưu tiên người biết gõ 10 ngón.


- Thời gian làm việc không hạn chế: Lúc nào rỗi thì làm.


- Có sự kiên nhẫn cần cù trong công việc.


- Tăng lương đều sau mỗi lần lĩnh lương.


- <font face="Tahoma">Được tiền % tiền hoa hồng của lương nhân viên mà bạn giới thiệu.</font>


- Đối với học sinh ưu tiên không cần CMND + Tài khoản ATM (chỉ cần địa chỉ nhận $)


2. Quy trình tuyển dụng:


Nộp hồ sơ và điền theo mẫu sau: click vào đơn xin việc để điền rồi gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi accout cho bạn trong vòng 24h kể từ khi nhận được đơn xin việc bạn điền gửi cho chúng tôi thông qua hòm thư và nick chát yahoo của bạn.


Liên hệ: Mr Toàn 0982777304


Website tuyển dụng: http://nhaplieutructuyen.com


Nick chat yahoo:


Mr Toàn: trantoanvnn