Công ty Tiến Phát cung cấp thiết bị Vickers chính hãng với
· Giá rẻ hơn giá thị trường.
· Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
· Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
· Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
· Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu đừng ngại liên hệ với chúng tôi:
Chi tiết liên hệ
ĐT: 08. 37305759 - 08. 37305969 FAX: 08. 37306039
Hoặc:
La Đức Văn: 0908.773.246
Email:kinhdoanh@khinentienphat.com
Web : http://khinentienphat.com/
[IMG]

Danh sách thiết bị Vickers do Tiến Phát cung cấp
DG4V36CMUH760
DG4V52C70NZVMU1H720
DG4V56CJMUH620
DG4V32AMUH760
DG4V 52BJMUH620
DG4V-5-2A-MU-H7-40
DG4V-3-2C-M-U1-H-7-52
DG4V-3-6C-M-U1-H-7-52
DG4V-5-6C-M-U1-H-7-40
DG4V-3-7C-M-U1-H-7-54
DG4V-5-2C-M-U1-H-7-40
DG4V-5-2AJ-M-U1-H-6-20
DG4V-3-2A-M-U1-H-7-52
DG4V-3S-0C M-FW-B5-60 110V
DG4V-3-6C
DG4V-3-2C-MU-H7-60
DG4V-3S-6C-MU-D5-60
DG4V-3S-0B-MU-D5-60
DG4V-3S-2B-MU-D5-60
DG4V-3S-0C-MU-D5-60
DG4V-5-2A-MU-H7-40
DG4V-3-2C-M-U1-H-7-52
DG4V-3-6C-M-U1-H-7-52
DG4V-5-6C-M-U1-H-7-40
DG4V-3-7C-M-U1-H-7-54
DG4V-5-2C-M-U1-H-7-40
DG4V-5-2AJ-M-U1-H-6-20
DG4V-3-2A-M-U1-H-7-52
DG4V-3-6C-VM-U-H5-60
DG4V-3S-2A-VM-U-H5-60
DG4V-3S-OF-MU-H5-60
DG4V-3S-6C-MU-D5-60
KDG4V-5-ZC65S-ZMU-H6-30
DG4V-3S-2AC-M-X2PA3DIL-C5-60
DG4V-3S-2A-M-FTW-B5-60
DG4V-5-2A-J-MUH6-20
DG4V-5-6C-J-MUH6-20
DG4V-5-2B-J-MUH6-20
DG4V-5-0A-MUH6-20
DG4V-3-7C-MUH5-60
DG4V-3-6C-MUH5-60
DG4V-3-3C-MUH5-60
DG4V-3-31C-MUH5-60
DG4V-3-0
DG4V-3S-0A-MUH560
DG4V-3S-2A-MUH560
DG4V-3S-2AL-MUH560
DG4V-3S-2B-MUH560
DG4V-3S-2BL-MUH560
DG4V-3S-2C-MUH560
DG4V-3S-31C-MUH560
DG4V-3S-6C-MUH560
DG4V-3S-7C-MUH560
DG4V-5-0A-MUH620
DG4V-5-0AL-MUH620
DG4V-5-2AJ-MUH620
DG4V-5-2BJ-MUH620
DG4V-5-2BLJ-MUH620
DG4V-5-2CJ-MUH620
DG4V-5-31CJ-MUH620
DG4V-5-3CJ-MUH620
DG4V-5-6CJ-MUH620
DG4V-3S-0B-MUH760
DG4V-33C-MUH760
DG4V-57CJMUH620
DG4V-50CJ-MUH620
DG4V-58CJ-MUH620
DG5V-8S-2C-T-MUH10
DG5V-8S-31C-T-MUH10
DG5V-8S-6AL-E-MUH10
DG5V-8S-6C-T-MUH10
DG5V-731CT-MUH540
DG5V-8S-2A-T-MUH10
DG5V-72CTMUH540
DG5V-72BTMUH560
DG5V-72ALTMUH560
DG5V-73CTMUH560
DG4V 3 0A MU B6 60
DG4V 3 0A MU ED6 60
DG4V 3 0A MU H7 60
DG4V 3 0A VM U H7 60
DG4V 3 0AL MU B6 60
DG4V 3 0AL MU H7 60
DG4V 3 0B H VM U C6 60
DG4V 3 0B MU D6 60
DG4V 3 0B MU H7 60
DG4V 3 0B VM U H7 60
DG4V 3 0BL MU H7 60
DG4V 3 0BL VM U H7 60
DG4V 3 0C MU C6 60
DG4V 3 0C MU D6 60
DG4V 3 0C MU H7 60
DG4V 3 0C VM U H7 60
DG4V 3 1C MU A6 60
DG4V 3 22A MU G7 60
DG4V 3 22A MU H7 60
DG4V 3 22AL MU H7 60
DG4V 3 23A MU H7 60
DG4V 3 2A HMU D6 60
DG4V 3 2A M FPA3WL B6 60
DG4V 3 2A M FW B6 60
DG4V 3 2A M FW B6 60 870116
DG4V 3 2A M FW D6 60
DG4V 3 2A M S5 FJ H2 60
DG4V 3 2A MU A6 60
DG4V 3 2A MU B6 60
DG4V 3 2A MU C6 60
DG4V 3 2A MU D6 60
DG4V 3 2A MU ED6 60
DG4V 3 2A MU G7 60
DG4V 3 2A MU H7 60
DG4V 3 2A VM U C6 60
DG4V 3 2A VM U H7 60
DG4V 3 2A YMU H7 60
DG4V 3 2A ZMU H7 60
DG4V 3 2AL MU C6 60
DG4V 3 2AL MU H7 60
DG4V 3 2AL MU G7 60
DG4V 3 2AL VM U H7 60
DG4V 3 2B MU H7 60
DG4V 3 2B VM U H7 60
DG4V 3 2BL MU H7 60
DG4V 3 2C HMU D6 60
DG4V 3 2C HMU H7 60
DG4V 3 2C MU B6 60
DG4V 3 2C MU C6 60
DG4V 3 2C MU D6 60
DG4V 3 2C MU H7 60
DG4V 3 2C M U6 D1 H7 60
DG4V 3 2C MU P7 60
DG4V 3 2C VM U H7 60
DG4V 3 2N M FTWL B6 60
DG4V 3 2N MU A6 60
DG4V 3 2N MU B6 60
DG4V 3 2N MU C6 60
DG4V 3 2N MU D6 60
DG4V 3 2N MU H7 60
DG4V 3 2N VM U A6 60
DG4V 3 2N VM U H7 60
DG4V 3 31C H MU H7 60
DG4V 3 31C MU H7 60
DG4V 3 33B MU H7 60
DG4V 3 33C MU G7 60
DG4V 3 33C VM U H7 60
DG4V 3 35A ZMU H7 60
DG4V 3 3C MU D6 60
DG4V 3 3C MU H7 60
DG4V 3 56BL MU D6 60
DG4V 3 6A M U1 H7 60
DG4V 3 6B MU B6 60
DG4V 3 6B MU H7 60
DG4V 3 6BL MU H7 60
DG4V 3 6C HMU H7 60
DG4V 3 6C M FTWL B6 60
DG4V 3 6C M FW B6 60
DG4V 3 6C MU A6 60
DG4V 3 6C MU C6 60
DG4V 3 6C MU D6 60
DG4V 3 6C MU ED6 60
DG4V 3 6C MU G7 60
DG4V 3 6C MU H7 60
DG4V 3 6C VM U A6 60
DG4V 3 6C VM U C6 60
DG4V 3 6C VM U H7 60
DG4V 3 6C VM U1 H7 60
DG4V 3 6N M FPBWL B6 60
DG4V 3 6N M FW D6 60
DG4V 3 6N MU H7 60
DG4V 3 6N VM U H7 60
DG4V 3 7B MU B6 60
DG4V 3 7C M FW B6 60
DG4V 3 7C MU B6 60
DG4V 3 7C MU H7 60
DG4V 3 7C M U1 H7 60
DG4V 3 7C VM U H7 60
DG4V 5 0A MU C6 20


Chi tiết liên hệ
ĐT: 08. 37305759 - 08. 37305969 FAX: 08. 37306039
Hoặc:
La Đức Văn
0908.773.246
Email:kinhdoanh@khinentienphat.com

CÔNG TY TNHH THỦY LỰC KHÍ NÉN TIẾN PHÁT
6 Đường số 6, Phường Hiệp Phú , Quận 9, TP. HCM
Chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://khinentienphat.com/