Tiến độ dự án công trình ĐẢO KIM CƯƠNG!


ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

những hình ảnh mới nhất của công trình có tổng giá trị đầu tư 350 triệu đô-la.