Links

http://giasuviet.comlu.com/Phan-mem-...#ixzz1fSiyf0yh
http://www.mediafire.com/?sharekey=83nhtldv1xgs7

pass: huethcv

Giới thiệu phần mềm
Học vần tiếng Việt là phần mềm đầu tiên của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net cũng như của Việt Nam có chức năng hỗ trợ việc học tiếng Việt một cách hệ thống và bài bản.

Nguồn: http://giasuhaiphong.stv.vn http://giasuviet.comlu.com/Phan-mem-...#ixzz1fSiyf0yh