Thủ tục tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam
Đơn xin thường trú
N7

Kính gửi: .................................................. .................................(1)

ĐƠN XIN THƯỜNG TRÚ

(Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)
Ảnh

photo

In 3x4 cm

(2)1.Họ tên (chữ in hoa):............................................. ..........................................

Họ và tên khác (nếu có):............................................. ...................................

2. Sinh ngày.........tháng..........năm..............3. Giới tính: Nam  Nữ 

4. Nơi sinh:............................................. .................................................. ......

5. Quốc tịch gốc: ............................Quốc tịch hiện nay:.........................................

6. Dân tộc: ...........................7: Tôn giáo: .................................................. ........

8. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số: ...............................................

Cơ quan cấp:..................................... .Có giá trị đến ngày...tháng...năm......

9. Địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam:

Địa chỉ: .................................................. .................................................. ......

Nghề nghiệp: .................................................. ................................................

Nơi làm việc: .................................................. .................................................

10. Mức thu nhập hiện nay (tính theo đồng Việt Nam/tháng):......................................

11. Trình độ:............................................ .................................................. ........

Học vấn (bằng cấp, học vị):............................................ .................................

Tay nghề chuyên môn (ngành, bậc): .................................................. .............

12. Nhập cảnh Việt Nam ngày: .................. được tạm trú đến ngày:............................

13. Mục đích nhập cảnh:........................................... ..........................................

14. Địa chỉ tạm trú, nghề nghiệp, nơi làm việc tại Việt Nam:........................................

Địa chỉ:............................................ .................................................. ..........

Nghề nghiệp:......................................... .................................................. ......

Nơi làm việc: .................................................. ..............................................

15. Xin thường trú tại địa chỉ: .................................................. .............................

Lý do, mục đích: .................................................. ........................................

16. Khả năng đảm bảo cuộc sống nếu được phép thường trú tại Việt Nam: (3)

a – Về nhà ở: Người bảo lãnhcung cấp hoặc cho ở cùng nhà

Người thường trú tự mua,thuê

b – Vềnguồn sống thường xuyên:

Người bảo lãnh cung cấptài chính hoặc nuôi dưỡng

Người thường trú tựtúc

Tôi xincam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật.


.........ngày.............tháng............năm. .........

Người làm đơn ký, ghi rõ họ tên.

Ghichú:

(1) Trường hợp người xin thường trú là vợ,chồng, con, cha, mẹ của công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam thì gửi đơn vàhồ sơ xin thường trú đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phốnơi người đó xin thường trú. Các trường hợp khác, gửi đơn và hồ sơ xin thườngtrú đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

(2) Dán ảnh mới chụp, mặt nhìn thẳng, đầu đểtrần, không đeo kính màu, kèm theo 03 ảnh rời để cấp thẻ.

(3) Thuộc trường hợp nào thì gạch chéo vào ôchứa trống c; nộp giấy tờ kèm theo để chứng minh các chi tiết kê khai ở mụcnày.
Chi tiết liên hệ: Luật sư Lê Huy Quang. Giám đốc công ty luật hợp danh Danzko – Đoàn Luật sư Hà Nội. ĐT: 043.7931223. Fax: 043.7931224. DĐ: 0904230023. Site: www.tuvanphapluat.mobi. www.thutuclyhon.vn . Email: huyquang12001@yahoo.com.