Bạn có thể gửi cho mình cấu hình yêu cầu để mình báo giá. Hàng có đầy đủ CO/CQ và có cả thư cam kết bảo lãnh của hãng cho các dự án
(SẼ CÓ GIÁ RẤT TỐT CHO CÁC BẠN LÀM DỰ ÁN)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr Khôi – TP. Phân Phối
Mobile: 0973 1985 85 – 0903 236 685 04 23225999
Email: Khoi.nguyen@cfi.com.vn new_xaque@yahoo.com
CÔNG TY CỔ PHẦN CFI
Đc : Số 65/228 Lê Trọng Tấn – Quận Hoàng Mai – Hà Nội
Website : Http://www.cfi.com.vn


System x3200M3 Quad-Core X3430 2.4Ghz/2GB/DVD ( 7328 C2A )
Form Factor : Tower / 5U
Processor : Quad-Core Intel® Xeon ® Processor X3430 2.4Ghz - 8MB L3 - 1333Mhz, 1/1
Memory Std/Max : 2 x 1GB PC3-10600 1333Mhz ECC DDR3, 2/6 (Max 32GB)
VGA Display : Matrox G200eV integrated in IMM on systemboard, 128MB DDR2
Internal Storage : support SAS/SATA HDD 3.5 inch (Max 4 bays)
Network Interface : Dual Gigabit Ethernet 10/100/1000
Raid Support : ServeRaid BR10il (support RAID 0, 1)
Power Supply : 401W Fixed Power 1/1
Optical Drive : DVD-ROM SATA
Keyboard/Mouse

GIÁ : 25.300.000 Full VAT

System x3250M3 Quad-Core X3440 2.53Ghz/2GB (4252 42A )

Form factor/ Height : Rack / 1U
Processor : Quad-Core Intel® Xeon ® Processor X3440 2.53Ghz - 8MB L3 - 1333Mhz, 1/1
Memory Std/Max : 2 x 1GB PC3-10600 1333Mhz ECC DDR3, 2/6 (Max 32GB)
VGA Display : Matrox G200eV integrated in IMM on systemboard, 128MB DDR2
Internal Storage : support SAS/SATA HDD 3.5 inch (Max 2 bays)
Network Interface : Dual Gigabit Ethernet 10/100/1000
Raid Support : ServeRaid BR10il (support RAID 0, 1)
Power Supply : 351W Non-Hotswap 1/1
Optical Drive : None standard (option: IBM UltraSlim Enhanced SATA Multiburner)
Keyboard/Mouse

GIÁ : 27.100.000 Full VAT

System x3400M3 Nehalem Quad-Core E5507 2.26Ghz/2GB/DVD (7379 42A )

Form factor : Tower (5U)
Processor : Intel Xeon Quad Core E5507 80W 2.26GHz/800Mhz/4MB
Number of processors (std/max) : 1 / 2
Memory (Std/Max) : 2GB DDR-3 RDIMMs/ 16 DIMM slots maximum,
128 GB with DDR-3 1333 MHz RDIMMs1 or 48 GB withDDR-3 1333 MHz UDIMMs
VGA : Matrox G200eV (in IMM)
Expansion slots : Five PCIe and 1 PCI standard; additional 2 PCI-X or 1 PCIe (configure to order only)
Disk bays (total/HS) : 4/4
Storage (std/max) : None
Optical Drive : DVD-ROM
RAID support : RAIDBR10il(0,1,1E)
Integrated Ethernet : Dual Gigabit Ethernet
HS Components : Fans and hard disk drives standard, powersupply (model dependent)
P/S (std/max) : 670W(1/1)
KeyBoard / Mouse

GIÁ : 35.821.000 Full VAT

IBM System x3500M3 Quad-Core E5620 2.4/4GB/DVD (7380 42A )

Form factor : Tower (5U)
Processor : Quad-Core Intel® Xeon ® Processor E5620 80W 2.40GHz/1066MHz/12MB
Number of Processor (std/max) : 1/2
Memory : 4GB PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM
Hard disk : None
Serveraid M1015 ( support 0,1,10)
Optical Drive : DVD - Rom , No FDD
Graphics : Matrox G200e integrated in IMM on systemboard
/ 16MB DDR2-250MHz SDRAM std/max
Nic : Dual gigabit 10/100/1000 ethernet /Broadcom® 5709C
Slots: One PCI-Express 2nd Gen x16 slot / Four PCI-Express 2nd Gen x8 slots
(one reserved for SAS controller) /One PCI-Express 1st Gen x8 slot / One 32-bit 33MHz PCI 2.2 slot
Power supply (std/max ) : 920W Hotswap 1/2
Keyboard, Mouse

GIÁ : 47.221.000 Full VAT

IBM System x3650M3 Quad-Core E5506 2.13Ghz/4GB (7945 A2A )

Form factor : Rack (2U)
Processor : Quad-Core Intel® Xeon ® Processor E5506 80W 2.13GHz/800MHz/4MB L3
Number of Processor (std/max) : 1/2
Memory : 4GB PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM
Hard disk : None
Serveraid BR10il ( support 0,1,1E)
Optical Drive : No DVD Rom , No FDD
Graphics : Matrox G200e integrated in IMM on systemboard / 16MB DDR2-250MHz SDRAM std/max
Nic : Dual gigabit 10/100/1000 ethernet /Broadcom® 5709C
Slots : Four second-generation PCI-Express x8 slots / convertible via riser(s) to two PCI-E x16 or four 64-bit 133MHz PCI-X
Power supply (std/max ) : 675W Hotswap 1/2
No Keyboard / Mouse

GIÁ : 37.000.000 Full VAT

IBM System x3650M3 Quad-Core E5507 2.26Ghz/4GB (7945 B2A )

Form factor : Rack (2U)
Processor : Quad-Core Intel® Xeon ® Processor E5507 80W 2.26GHz/800MHz/4MB
Number of Processor (std/max) : 1/2
Memory : 4GB PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM
Hard disk : None
Serveraid M1015 ( support 0,1,10)
Optical Drive : No DVD Rom , No FDD
Graphics : Matrox G200e integrated in IMM on systemboard / 16MB DDR2-250MHz SDRAM std/max
Nic : Dual gigabit 10/100/1000 ethernet /Broadcom® 5709C
Slots : Four second-generation PCI-Express x8 slots / convertible via riser(s) to two PCI-E x16 or four 64-bit 133MHz PCI-X
Power supply (std/max ) : 675W Hotswap 1/2
No Keyboard / Mouse

GIÁ : 42.000.000 Full VAT</B>

IBM System x3650M3 Quad-Core E5620 2.4Ghz/4GB (7945 D2A )

Form factor : Rack (2U)
Processor : Quad-Core Intel® Xeon ® Processor E5620 80W 2.40GHz/1066MHz/12MB
Number of Processor (std/max) : 1/2
Memory : 4GB PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM
Hard disk : None
Serveraid M1015 ( support 0,1,10)
Optical Drive : No DVD Rom , No FDD
Graphics : Matrox G200e integrated in IMM on systemboard / 16MB DDR2-250MHz SDRAM std/max
Nic : Dual gigabit 10/100/1000 ethernet /Broadcom® 5709C
Slots : Four second-generation PCI-Express x8 slots / convertible via riser(s) to two PCI-E x16 or four 64-bit 133MHz PCI-X
Power supply (std/max ) : 675W Hotswap 1/2
No Keyboard / Mouse

GIÁ : 44.000.000 Full VAT

IBM System x3650M3 Quad-Core E5640 2.66Ghz/4GB (7945 G2A )

Form factor : Rack 2U
CPU : Xeon QC E5640 80W 2.66GHz FSB 1066MHz
CPU Std/Max : 1/2
Cache : 12MB L3 Cache
Memory : 4 GB PC3 DDR3-1333 LP/192GB
DIMM (std/max) : 1/18
Raid Controller : M5014 RAID 0,1,10,5, Optional RAID 6
Bays : 8/16
HDD : None
Max Storage Internal : 8TB
NIC : 2x Broadcom 5709 Gigabit Ethernet
Expension slot : 4 PCIe x8 (convertible to 2 PCI-X)
Optical drive : No DVD Std, option DVD RW or DVD Combo
Graphic Memory : Matrox G200 video
Power supply : 675 W HS 1/2
No Keyboard & Mouse

GIÁ : 59.000.000 Full VAT

IBM System x3650M3 Six-Core E5660 2.80Ghz/12GB (7945 L2A )

Form factor : Rack 2U - HS SAS
CPU : Xeon 6C X5660 95W 2.80GHz/1333MHz/12MB
CPU Std/Max : 1/2
Cache : 12MB L3 Cache
Memory : 3x4 GB PC3 DDR3-1333 LP/192GB
DIMM (std/max) : 1/18
Raid Controller : M5015 RAID 0,1,10,5, Optional RAID 6
Bays : 8/16
HDD : None
Max Storage Internal : 8TB
NIC : 2x Broadcom 5709 Gigabit Ethernet
Expension slot : 4 PCIe x8 (convertible to 2 PCI-X)
Optical drive : No DVD Std, option DVD RW or DVD Combo
Graphic Memory : Matrox G200 video
Power supply : 675 W HS 1/2
No Keyboard & Mouse

GIÁ : 86.700.000 Full VAT

IBM System x3650M3 Six-Core E5670 2.93Ghz/12GB (7945 M2A )

Form factor : Rack 2U - HS SAS
CPU : Xeon 6C X5670 95W 2.93GHz, FSB 1333MHz
CPU Std/Max : 1/2
Cache : 12MB L3 Cache
Memory : 3x4 GB PC3 DDR3-1333 LP/192GB
DIMM (std/max) : 1/18
Raid Controller : M5015 RAID 0,1,10,5, Optional RAID 6
Bays : 8/16
HDD : None
Max Storage Internal : 8TB
NIC : 2x Broadcom 5709 Gigabit Ethernet
Expension slot : 4 PCIe x8 (convertible to 2 PCI-X)
Optical drive : No DVD Std, option DVD RW or DVD Combo
Graphic Memory : Matrox G200 video
Power supply : 675 W HS 1/2
No Keyboard & Mouse

GIÁ : 98.000.000 FULL VAT</B>

IBM System x3650M3 Six-Core E5680 3.33Ghz/12GB (7945 N2A)

Form factor : Rack 2U - HS SAS
CPU : Xeon 6C X5680 95W 3.33GHz, FSB 1333MHz
CPU Std/Max : 1/2
Cache : 12MB L3 Cache
Memory : 3x4 GB PC3 DDR3-1333 LP/192GB
DIMM (std/max) : 1/18
Raid Controller : M5015 RAID 0,1,10,5, Optional RAID 6
Bays : 8/16
HDD : None
Max Storage Internal : 8TB
NIC : 2x Broadcom 5709 Gigabit Ethernet
Expension slot : 4 PCIe x8 (convertible to 2 PCI-X)
Optical drive : No DVD Std, option DVD RW or DVD Combo
Graphic Memory : Matrox G200 video
Power supply : 675 W HS 1/2
No Keyboard & Mouse

GIÁ : 101.260 FULL VAT