Cho thuê host giá rẻ với gói tối thiếu 500.000 VND/năm hoặc hơn nếu cần. Chi tiết liên hệ Mr Hải, DĐ 0905453110, haipb@gmail.com
Hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo.