8. TeacherPro Phần mềm phiếu đánh giá giáo viên [285]
Xem chi tiết tại: http://www.maychamthi.com/Soft/TeacherPro.html
Chức năng:
-Cho phép nhập linh hoạt các tiêu chí đánh giá giáo viên và mức độ quan trọng, ưu tiên của các tiêu chí
-Tự động tạo phiếu đánh giá giáo viên, bao gồm: nội dung các câu hỏi, phần đánh giá của học sinh.
-Thông tin giáo viên được in tự động trên phiếu đánh giá.
-Quét các phiếu đánh giá và tự động liên kết các phiếu đánh giá đến giáo viên tương ứng
-Tạo các mẫu phiếu báo cáo kết quả đánh giá của học sinh đối với giáo viên.
-Tự động hóa cao, tự động tất cả các khâu từ đầu dến cuối.
-Công nghệ nhận dạng chính xác cao (sử dụng công nghệ nhận dạng của thi trắc nghiệm đại học)
-Bảo đảm chính xác, an toàn, khách quan, tránh sự can thiệp của người dùng, có chữ ký điện tử bảo vệ kết quả
-Hoạt động với nhiều mẫu phiếu đánh giá khác nhau
-Giao diện tiếng Việt thân thiện, dễ sử dụng
-Phần mềm có bản quyền

Liên hệ:
Công ty phát triển phần mềm TMSoft.
http://www.maychamthi.com
maychamthi.com

Hotline: 0912626400 hoac 04.22129853
Nick: tmsoft3 hoac pvhung79

Văn phòng tại Hà Nội
Tòa nhà 101 Láng hạ, Hà nội, Phòng 1803. Tầng 18