Máy người nhà xách về,xài giữ kĩ nhưng thấy k cần thiết phải dùng đến 64gb nên mún bán mua con khác thấp hơn,hàng đẹp likenew luôn


Ipad 1 3G 64gb

Mời các bác tham gia đấu giá