CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM
TRUNG TÂM KẾ TOÁN QUỒC GIA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
TP HCM, ngày ……. Tháng……. năm 2011

THƯ MỜI THAM DỰ
Lớp: KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP
VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Kính gửi: Ban lãnh đạo quý cơ quan, Doanh nghiệp.
Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng theo Quyết định số: 98/2007/QĐ - BTC ngày 3/12/2007 của Bộ Tài Chính.
Căn cứ vào khoản 2, điều 53 "Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng" của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ - CP : Tất cả các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp phải có Kế toán trưởng. Người muốn được bổ nhiệm hoặc được thuê làm kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng".
Căn cứ vào bản ghi nhớ hợp tác đào tạo bồi số 10/9/10/GN-HVTC giữa Học Viện Tài Chính với Cty Cổ phần giáo dục Việt Nam.
Để giúp các cán bộ đang làm công tác tài chính kế toán trong các cơ quan nâng cao trình độ quản lý tài chính, cập nhật các văn bản chế độ mới, chuẩn hóa điều kiện, tiêu chuẩn chức danh kế toán trưởng. Cty CP Giáo dục Việt Nam được sự ủy quyền của Học Viện Tài Chính – Bộ tài chính mở lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng với các nội dung sau:
1. Đối tượng học: những người có đủ 2 điều kiện dưới đây:
- Tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính – Kế toán hoặc kiểm toán
- Tốt nghiệp Đại học có ít nhất là 02 năm (24 tháng) công tác thực tế trở lên.Hoặc tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng có ít nhất là 03 năm (36 tháng) công tác thực tế trở lên (tính theo ngày tháng năm tốt nghiệp trên bằng)
2. Thời gian đào tạo:
- Lớp kế toán trưởng doanh nghiệp: 2.5 tháng
(Gồm 13 chuyên đề theo qui định của Bộ tài chính)
- Lớp kế toán trưởng hành chính sự nghiệp nghiệp: 02 tháng
(Gồm 10 chuyên đề theo qui định của Bộ tài chính)
3. Giảng viên: Giáo sư, tiến sĩ và các chuyên gia từ Bộ tài chính, Tổng cục thuế và Học Viện Tài Chính, Trường cao đẳng Tài chính - Hải quan trực tiếp giảng dạy.
4. Chứng chỉ:Cuối khoá, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng Kế toán trưởng” do Bộ Tài Chính ban hành theo Quyết định số 98/2007/QĐ - BTC. (Chứng chỉ này là điều kiện để bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng theo Luật kế toán Việt Nam)
5. Học phí:
- Lớp kế toán trưởng hành chính sự nghiệp: 2.500.000đ/học viên
- Lớp kế toán trưởng doanh nghiệp : 2.500.000đ/học viên

6. Thời gian học: cả ngày chủ nhật
7. Địa điểm học
Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Cần Thơ
Số 1A. Xô Viết Nghệ Tỉnh-P.An Cư-Q.Ninh Kiều-Tp.Cần Thơ

Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học : Kính đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham dự khoá học gửi công văn hoặc (fax: 08. 35125877) danh sách các học viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trước 03 ngày cho mỗi khoá học.

Thủ tục nhập học:
- 01 Bản sao bằng tốt nghiệp phô tô công chứng.
- 01 Chứng minh nhân dân phôtô
- 01 Mẫu đơn nhập học có dán ảnh, đóng dấu giáp lai xác nhận của thủ trưởng đơn vị cơ quan công tác (theo mẫu quy định đính kèm)
- 04 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh sau ảnh)

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Công ty Cổ Phần Giáo dục Việt Nam - Trung tâm Kế toán Quốc gia
Tại Hà Nội:
Địa chỉ : 2A5, Tập thể giáo viên ĐHNN – ĐHQG - Cầu Giấy - Hà Nội
Cơ sở 2: 444 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội
Tại Tp HCM
CS1 : Số 131/26 - Đường 3/2 - Phường 11 -Quận 10
CS2 : 195 – Đường D2 – P.25 – Quận Bình Thạnh
Mobile : 0902 743589 ; 012345 87855(Vy)
Website: http://www.ketoanquocgia.net
Email :nguyentuongvy20061989@yahoo.com;

GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên:
- Lưu vp:Đào Xuân DũngMẫu chứng chỉ Bộ Tài Chính ban hành theo Quyết định số 98/2007/QĐ - BTC

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Compaq/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG]


[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Compaq/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.gif[/IMG]