*** Bạn chỉ đi 2 lần ( 1 lấy GPKD, 1 lấy dấu) ***
*** Chỉ cần CMND (không cần Hộ Khẩu + hợp đồng thuê nhà) ***
- Tư vấn Doanh nghiệp (thành lập, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh…);
- Dịch vụ soạn thảo hồ sơ, quy chế điều lệ cho doanh nghiêp;
- Dịch vụ tư vấn đầu tư;
- Dịch vụ soạn hồ sơ đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh… trực tuyến
- Dịch vụ soạn hợp đồng, đơn thư…trực tuyến
--------------------------------------
Website: http://thuonghieu360.net/dkkd
Email:tuvandoanhnghiep2008@gmail.com
Tel: 08. 2200.3745
Hotlines: 0902080039 - 0902050039