6.TestPro Online Phần mềm thi trắc nghiệm trên mạng LAN [400]
Chức năng:
- Cho phép thi trắc nghiệm trên máy trong mạng LAN hoặc mạng riêng ảo, hoặc qua internet.
- Nhanh chóng và chính xác
-Có chế độ để học viên thi thử trước lúc thi chính thức
- Tạo ngân hàng đề thi
- Hỗ trợ công thức hình ảnh bảng biểu…
-Tạo đề thi ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi.
-Cho phép thi nhiều môn học tại cùng một thời điểm
- Cho phép tạo các báo cáo, đánh giá và danh sách điểm học sinh.
-Hỗ trợ thêm hình thức thi trên giấy.

Liên hệ:
Công ty phát triển phần mềm TMSoft.
http://www.maychamthi.com
http://testpro.com.vn
maychamthi.com
Hotline: 0912626400 hoac 04.22129853
YM: tmsoft3 hoac pvhung79
Văn phòng tại Hà Nội
Tòa nhà 101 Láng hạ, Hà nội, Phòng 1803. Tầng 18