2. Phần mềm số hóa form số liệu, phiếu điều tra... [169]
Xem chi tiết tại: http://www.sohoa.net.vn sohoa.net.vn
Phần mềm nhập dữ liệu tự động các phiếu điều tra xã hội, các cuộc bầu cử... một cách tự động và chính xác.
Phiếu nhập vào dưới dạng dánh dấu lựa chọn hoặc viết tay.
Phần mềm sẽ làm tăng tốc độ nhập dữ liệu cho hệ thống của bạn.
Hệ thống có thể được tích hợp thêm các chương trình quản lý, chương trình thống kê...
Chương trình có thể xuất bản số liệu từ phiếu điều tra ra file excel...
Tạo ra các báo cáo theo yêu cầu khách hàng

Ngoài ra chúng tôi còn có các phần mềm khác tương tự là:
-Phần mềm chấm thi trắc nghiệm bằng máy scan (máy chấm thi trắc nghiệm Testpro)
-Phần mềm phiếu đánh giá chất lượng giáo viên TeacherPro
-Phần mềm nhập bảng điểm và thông tin tuyển sinh
-Phần mềm nhập form số liệu viết tay
-Phần mềm chuyển ảnh văn bản, công văn...thành file PDF có thể tìm kiếm trên ảnh và PDF
-Phần mềm nhập và tạo báo các các form điều tra, form lấy ý kiến, form đánh giá....

Liên hệ:
Công ty phát triển phần mềm TMSoft.
http://www.sohoa.net.vn
sohoa.net.vn
Hotline: 0912626400 hoac 04.22129853
YM: tmsoft3 hoặc pvhung79
Tòa nhà 101 Láng hạ, Hà nội, Phòng 701. Tầng 7