Bán Times City: căn số 8, 9, 12, 3, 18 tầng 22 và 23 tòa T3 chiết khấu 10%


Đặc biệt chúng tôi đang bán ra 2 tầng của tòa T3 : tầng 22 và tầng 23 với mức chiết khấu 10 % cho tất cả các căn: căn số 2, 8, 9, 10, 11, 12, 18 ( diện tích 97m2, 94.3m2, 95m2, 116.7m2, 108m2…………)
………………………………………… ….
Phân phối Times city các căn ở tất cả các tòa


Căn diện tích 75,2m2 tòa T1, T4, T5, T6, T7 giá 27tr/m2 chiết khấu 5%


Căn diện tích 86,9 và 87,2 tòa T5, T6, T7, 2 phòng ngủ giá 27tr/m2 chiết khấu 5-7%


Căn 110,3 và căn 116.7m2, 3 phòng ngủ ở các tòa, T5, T6, T7, T2, T3 giá 27tr/m2 chiết khấu 10%


Căn 95m2 thiêt kế đẹp, tòa T2, T3. Giá bán 29tr/m2 chiết khấu 8%


Tòa T18 có tất cả các căn : 73m2, 82m2, 111.2m2 giá bán 24-31tr/m2 chiết khấu 6%

Liên hệ: 01668 23 6868 hoặc 0919 04 2287 Kim Dung