[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Compaq/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg[/IMG]CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM
TRUNG TÂM KTOÁN QUC GIA
Website: http://www.ketoanquocgia.net, Email: nguyentuongvy20061989@yahoo.com
Tel: 0902743589 hoặc 012345 87855 (gặp Vy)

KHÓA HỌC: NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
* Mục tiêu khóa học:
Khóa học "Nghiệp vụ Tài chính – Ngân hàng" với nội dung phong phú và cập nhật sẽ giới thiệu cho bạn những kiến thức nền tảng nhất, thiết thực nhất và hiện đại nhất nhằm mục đích giúp bạn phát triển kỹ năng và nghề nghiệp trong thời đại mới.
Đối tượng học:
- Sinh viên năm thứ 3 và thứ 4 các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, có nguyện vọng làm việc tại Ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính.
- Các cán bộ mới tuyển dụng vào làm việc tại ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính.
- Những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp tại các chuyên ngành khác nhưng có nguyện vọng muốn thi tuyển và làm việc tại Ngân hàng và các tổ chức tài chính.
* Nội dung khóa học:
- Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại: Phân tích tín dụng, Quy trình tín dụng, Nghiệp vụ thanh toán quốc tế: Chuyển tiền (TT), nhờ thu (D/A, D/P), Thư tín dụng (L/C), Bảo lãnh (L/G), Bao thanh toán (Factoring)…
- Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối trên thị trường ngoại hối hiện đại: Giao ngay (Spot), Giao kỳ hạn (Forawrd), Hoán đổi (Swap), Tương lai (Futures), Kỹ thuật phòng vệ rủi ro tỷ giá hối đoái.
- Quản trị tài chính doanh nghiệp: phân tích báo cáo tài chính, chi phí vốn, lợi suất, rủi ro, định giá tài sản, thẩm định dự án.
Chuyên đề 1: Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng
Chuyên đề 2: Thanh toán quốc tế
Chuyên đề 3: Kinh doanh ngoại hối
Chuyên đề 4: Quản trị tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 5: Ứng dụng Excel trong phân tích lợi suất, rủi ro và chi phí vốn của doanh nghiệp
* Kinh phí: 3.500.000đ/ 01 học viên
* Thời lượng:
Địa điểm học và đăng ký học: Số 444 Hoàng Quc Vit - Cu Giy - Hà Ni (đối din Đại hc đin lc)
Ti Hà Ni:
Cơ sở 1:Tòa nhà 7 tầng - Số 444 Hoàng Quc Vit - Cu Giy - Hà Ni (đối din Đại hc đin lc)
Cơ s2:Nhà 2 - Dãy A5 - Tp thgiáo viên ĐH Ngoi ng- Đ HQG - Cu Giy - Hà Ni
Cơ s3:Số 97B - Lương Thế Vinh - Thanh Xuân - Hà Nội
Cơ s4:Số 87 - Trần Đại Nghĩa - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Ti Tp HChí Minh:
Cơ s1:S131/26, Đường 3/2, Phường 11, Qun 10, Tp. HChính Minh
Cơ s2:S195 - Đường D2 - P.25 - Q. Bình Thnh - Tp. H Chí Minh
Tel: 012345 87855; 0902743589 (gặp Vy)
Website: http://www.ketoanquocgia.net hoặc www.giaoducvietnam.edu.vn
Yahoo: nguyentuongvy20061989@yahoo.com


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC – TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

CHUYÊN ĐỀ
Số buổi
CHUYÊN ĐỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
5 buổi
Bài 1. Những vấn đề cơ bản về hoạt động tín dụng ngân hàng

1 buổi

Bài 2. Phân tích tín dụng và Bảo đảm tín dụng ngân hàng

1 buổi

Bài 3. Quy trình tín dụng ngân hàng

1 buổi

Bài 4. Nghiệp vụ cấp tín dụng doanh nghiệp và tín dụng tiêu dùng


2 buổiCHUYÊN ĐỀ: THANH TOÁN QUỐC TẾ
5 buổi
Bài 1: Những vấn đề cơ bản về Phương thức thanh toán Chuyển tiền (T/T), Nhờ thu (D/P; D/A)
1 buổi
Bài 2: Những vấn đề cơ bản về Phương thức thanh toán Tín dụng chứng từ (L/C)
1 buổi
Bài 3: Tạo lập và kiểm tra chứng từ L/C theo UCP600 và ISBP 681
2 buổi
Bài 4: Các rủi ro thường gặp và tranh chấp điển hình trong TTQT – bài học kinh nghiệm
1 buổi


CHUYÊN ĐỀ: KINH DOANH NGOẠI HỐI
5 buổi
Bài 1: Giới thiệu về Thị trường ngoại hối và kinh doanh ngoại hối
1 buổi
Bài 2: Giao dịch ngoại hối kỳ hạn và giao dịch ngoại hối tương lai
1 buổi
Bài 3: Giao dịch hoán đổi ngoại hối và giao dịch quyền chọn ngoại hối
1 buổi
Bài 4. Kỹ thuật phòng vệ rủi ro tỉ giá
1 buổi
Bài 5. Giới thiệu cán cân thanh toán và các yếu tố ảnh hưởng đến cán cân thanh toán
1 buổi


CHUYÊN ĐỀ: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
8 buổi
Bài 1: Giới thiệu chung về quản trị tài chính doanh nghiệp
1 buổi
Bài 2: Lập và phân tích báo cáo tài chính
1 buổi
Bài 3: Phương pháp thẩm định dự án đầu tư
1 buổi
Bài 4: Mối quan hệ giữa lợi suất, rủi ro
1 buổi
Bài 5: Cơ cấu vốn của doanh nghiệp
1 buổi
Bài 6: Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp
1 buổi
Bài 7: Quản trị tài chính dài hạn
1 buổi
Bài 8: Quản trị tài chính ngắn hạn
1 buổi
CHUYÊN ĐỀ: ỨNG DỤNG EXCEL TRONG PHÂN TÍCH LỢI SUẤT, RỦI RO VÀ CHI PHÍ VỐN CỦA DOANH NGIỆP
5 buổi
Bài 1: Lợi suất, rủi ro và mô hình định giá tài sản
1 buổi
Bài 2: Đo lường lợi suất và rủi ro trong Excel (thực hành với dữ liệu thực)
1 buổi
Bài 3: Tối ưu hóa danh mục đầu tư sử dụng Excel Solver - Trường hợp có bán khống (thực hành với dữ liệu thực)
1 buổi
Bài 4: Tối ưu hóa danh mục đầu tư sử dụng Excel Solver - Trường hợp không có bán khống (thực hành với dữ liệu thực)
1 buổi
Bài 5: Mô hình định giá tài sản và đo lường chi phi vốn của doanh nghiệp trong Excel (thực hành với dữ liệu thực)
1 buổi