@@chung cư ngoại giao đoàn, CC ngoại giao đoàn, N03 – T1, Ngoại giao đoàn N03 – T1, chung cư ngoại giao đoàn, CC ngoại giao đoàn, N03 – T1, Ngoại giao đoàn N03 – T1, chung cư ngoại giao đoàn, CC ngoại giao đoàn, N03 – T1, Ngoại giao đoàn N03 – T1, chung cư ngoại giao đoàn, CC ngoại giao đoàn, N03 – T1, Ngoại giao đoàn N03 – T1, chung cư ngoại giao đoàn, CC ngoại giao đoàn, N03 – T1, Ngoại giao đoàn N03 – T1, chung cư ngoại giao đoàn, CC ngoại giao đoàn,

Chung cư ngoại giao đoàn Các diện tích 95,5m2 - 103m2 - 104m2.
Bán Chung cư ngoại giao đoàn N03-T1 Ngoại Giao Đoàn, Xuân Đỉnh, Từ Liêm
Giá gốc: 26-27 tr/m2 + chênh thấp nhất thị trường

Vui lòng liên hệ: Viết Hùng: 0932 384 483

Quý vị liên hệ để được tư vấn mua căn hộ miễn phí 24/7.

Tags: N03 – T1, Ngoại giao đoàn N03 – T1, chung cư ngoại giao đoàn, CC ngoại giao đoàn, N03 – T1, Ngoại giao đoàn N03 – T1, chung cư ngoại giao đoàn, CC ngoại giao đoàn, N03 – T1, Ngoại giao đoàn N03 – T1, chung cư ngoại giao đoàn, CC ngoại giao đoàn, N03 – T1, Ngoại giao đoàn N03 – T1, chung cư ngoại giao đoàn, CC ngoại giao đoàn, N03 – T1, Ngoại giao đoàn N03 – T1,