Chung cu bmm xa la ha dong, bán căn 2211 S=75.31m, 18tr, chung cu bmm, Chung cu bmm xa la ha dong, bán căn 2211 S=75.31m, 18tr, chung cu bmmChung cu bmm xa la ha dong, bán căn 2211 S=75.31m, 18tr, chung cu bmmChung cu bmm xa la ha dong, bán căn 2211 S=75.31m, 18tr, chung cu bmm
Chính chủ bán Chung cư BMM Hà đông:
căn 2211, S=75,31m
căn 908, S=84,12m
Căn 2409 S=63,28m2
Giá gốc:13.5tr/m2
*******************
Mọi chi tiết liên hệ:
Hà Phương: 0934.50.10.50


Chung cu bmm xa la ha dong, bán căn 2211 S=75.31m, 18tr, chung cu bmm, Chung cu bmm xa la ha dong, bán căn 2211 S=75.31m, 18tr, chung cu bmmChung cu bmm xa la ha dong, bán căn 2211 S=75.31m, 18tr, chung cu bmmChung cu bmm xa la ha dong, bán căn 2211 S=75.31m, 18tr, chung cu bmm