Cần bán Dương Nội CT7F, tầng 18, 107,2m2, đóng 20%, HDGV, dự án đóng đến 60% nhưng chưa có tiền đóng Gốc 1044usd (bán lỗ) , không tính phí môi giới.


Liên hệ: 0984 482 878/ 0946 038 085