Tags : chung cư 310 Minh Khai , chung cư 310 Minh Khai 15T1 , chung cư 310 Minh Khai 15T2 , chung cư 310 Minh Khai 87m2, chung cư 310 Minh Khai 92m2, chung cư 310 Minh Khai 98m2, chung cư 310 Minh Khai 105m2 , căn hộ 310 Minh Khai , căn hộ chung cư 310 Minh Khai , 310 Minh Khai , chung cư 310 Minh Khai Vinaconex 3 , chung cư Minh Khai , căn hộ chung cư Minh Khai , căn hộ cao cấp 310 Minh Khai , chung cư cao cấp 310 Minh Khai , 310 Minh Khai Vinaconex, 15T1 chung cư 310 Minh Khai , 15T2 chung cư 310 Minh Khai
 
 
Chung cư 310 Minh Khai*Căn hộ chung cư 310 Minh Khai*căn hộ 310 Minh Khai
 
Tòa 15T1 – diện tích 87m2 tầng 05 – hướng Đông Nam
Tòa 15T1 – diện tích 92m2 tầng 09 – hướng Tây Bắc
Tòa 15T1 – diện tích 98m2 tầng 07 – hướng Tây Bắc
Tòa 15T1 – diện tích 105m2 tầng 11 – hướng Đông Nam
Tòa 15T1 – diện tích 105m2 tầng 5 – hướng Tây Bắc 
Tòa 15T2 – diện tích 87m2 tầng 8 – hướng Đông Nam
 
Giá bán thỏa thuận.
Liên hệ : Anh Thanh 0934498348
 
Tags : chung cư 310 Minh Khai , chung cư 310 Minh Khai 15T1 , chung cư 310 Minh Khai 15T2 , chung cư 310 Minh Khai 87m2, chung cư 310 Minh Khai 92m2, chung cư 310 Minh Khai 98m2, chung cư 310 Minh Khai 105m2 , căn hộ 310 Minh Khai , căn hộ chung cư 310 Minh Khai , 310 Minh Khai , chung cư 310 Minh Khai Vinaconex 3 , chung cư Minh Khai , căn hộ chung cư Minh Khai , căn hộ cao cấp 310 Minh Khai , chung cư cao cấp 310 Minh Khai , 310 Minh Khai Vinaconex, 15T1 chung cư 310 Minh Khai , 15T2 chung cư 310 Minh Khai